Gå til sidens hovedinnhold

Drittsak for båtfolket

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det er miljømessig galskap dersom kloakk fra fritidsbåter nord i Mjøsa tømmes rett i innsjøen. Det er i tillegg ulovlig.

Ikke noen synes dette er greit, heller ikke båteierne. – Er det forbud, må anlegg på plass. Det er Lillehammer kommunes ansvar å legge til rette for dette. Det holder ikke med positiv vilje, her må det handling til. Båtforeningen har ikke penger, sier Tom Karlsen, som tidligere har vært styreleder.

Ikke noe er lettere enn å peke på kommunen, som ganske så klart har et ansvar for at det kommer en løsning. Det er ikke like åpenbart at det kreves et kommunalt anlegg, og det nesten utenkelig at kommunen skal koste et mottaksanlegg uten at det helt eller delvis er brukerfinansiert. Om det ikke er penger i båtforeningen, bør det være betalingsvilje blant nesten 200 båteiere med fast båtplass, og blant tilreisende gjester.

Erkjennelsen av at ulovlig kloakktømming faktisk foregår, bør bringe båtfolket og myndigheter sammen for å diskutere muligheter. Ifølge varaordfører Terje Rønning (V) tenkes det i kommunen nå på tømmeløsninger for både båt- og campingfolk, i tillegg til at det trolig skal legges bedre til rette for båtgjester som vil besøke byen, i området ved Skibladnerbrygga. Det arbeidet Lillehammer kommune er i gang med, innebærer likevel ingen løsning for årets båtsesong. Inntil videre må tømming skje i Moelv eller lenger sør, og det er selvsagt uakseptabelt å fortsette den ulovlige dumpingen.

Lillehammer har tatt ut få av de muligheter Mjøsa byr på. Samtidig viser både historiene om båtfolks kloakkdumping og rapporter om Mjøsas tilstand at det er behov for å gå varsomt fram. Innsjøene våre er sårbare, og kommuner med strandsone har et særlig ansvar for at ny aktivitet ikke forsterker miljøtruslene.

Tømmer båtkloakk i Mjøsa: – Leit, men vi har ikke noe valg