- Dronningsetra må flyttes, krever Norsk Ornitologisk Forening

Opplandsavdelingen i Norsk Ornitologisk Forening har sendt en henstilling til Fylkesmannen og Nord-Fron kommune om å vurdere plasseringen av den planlagte turisthytta Dronningsetra på nytt.