Gå til sidens hovedinnhold

Dronningsetra og Skåbus muligheter

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Carsten Arnt-Jensen skriver i GD 6.april at motstanden mot plasseringen av «Dronningsetra» truer viktige næringsinteresser i Skåbu. Arnt-Jensen gir oss med dette en kjærkommen anledning til å rydde opp i åpenbare misforståelser.

Dette handler ikke om å «strande» Dronningsetra. Det handler om å flytte hytta om lag fire kilometer - nærmere Skåbu. Derfor truer ikke dette viktige arbeidsplasser i Skåbu. Det handler heller ikke om at Skåbu svekkes som utgangspunkt for start eller ankomst for fottrafikk langs aksen Skåbu-Sikkilsdalen. Tvert om.

Ved å flytte Dronningsetra til tomta som DNT Gudbrandsdalen er tilbudt, vil hytta ligge midt på Skåbu/Sikkilsdals-aksen, i stedet for at stien til hytta går via en lengre omvei - ut fra denne aksen. Men det er også andre viktige grunner til forslaget vårt om flytting. Stedet DNT har sett seg ut ligger tett på et unikt stykke villmark, «kanskje det siste i sitt slag i Oppland», ifølge Fylkesmannen. Området inneholder en mosaikk av ulike naturtyper med lite forstyrrelser som konsekvens av svært lite trafikk.

Særlig det siste gjør at fuglearter som Norge har internasjonalt ansvar for, som står på Norsk rødliste over sterkt truede arter, og som Oppland har som egne ansvarsarter, fortsatt har levestedene sine her inne. Å kanalisere trafikk inn i hjertet av dette naturområdet vil med overveldende sannsynlighet fortrenge arter som den sterkt trua myrhauken, samt sjøorre, trane og storlom for godt. Den kritisk viktige spillplassen for dobbeltbekkasin, Norges internasjonale ansvarsart, kan også bli truet.

DNTs naturvernstrategi sier at de skal arbeide for et naturvennlig friluftsliv. I siste nummer av DNTs medlemsblad skrives det klokt om at mennesker som er «ute» kanskje er den gjenværende villmarkas siste håp. Vi er helt enige om at friluftsliv stimulerer folks glede og vilje til å ta vare på intakt natur. Men som Naturvernforbundet og Norges Ornitologiske forening skrev om Strålvatnet i GD 13.3: «Av og til skal man ikke bare være ute. Man skal også gå utenom. Ta hensyn og vise respekt. Naturen har tålegrenser. DNT pleier å unngå at hytter og stier legges i kjerneområdene for sky, sjeldne og sårbare arter. Dette er det DNT vi kjenner, som følgesvenner i kampen for norsk natur, det mest dyrebare vi har.»

Arnt-Jensen skriver at en entusiastisk Dronning Sonja har gitt navn til hytta. Kanskje vil denne entusiasmen blekne når hun oppdateres på konsekvensene av nåværende tomtevalg.

Nelly Karidatter Einstulen, arbeidsgruppa for Vern om Strålvatnet