Dropper søknad om fritak for boplikt på Bjørge søre

– Vi har god tro på at den nye eieren er innstilt på å bosette seg på garden, sier landbrukssjefen.