Teknisk sjef i Ringebu kommune, Jostein Gårdeløkken, ble 18.7.2022 intervjuet av GD om rekruttering til to fagstillinger i avdelingen.

Det som vekket min nysgjerrighet er Gårdeløkkens påstand, der han sier: «Det finnes neppe mer utfordrende stilling innen disse fagområdene i Gudbrandsdalen». Han understreker dette ytterligere ved at han sier: «Foruten nødvendig personlig og faglig kompetanse, må du tåle å stå i det».

Som vanlig innbygger stiller jeg meg på bakgrunn av disse formuleringene flere spørsmål, intervjuet gir ikke ytterligere svar.

Hadde jeg vært arbeidsgiver i Ringebu kommune, ville jeg blitt bekymret over at arbeidssituasjonen i teknisk avdeling er så krevende at slike formuleringer er nødvendig.

Når det gjelder påstanden om at det neppe finnes mer utfordrende stilling innen disse fagområdene i Gudbrandsdalen, dveler jeg ikke mer ved det her. For meg framstår dette som en floskel, og et forsøk på å fortelle omverden hvor betydningsfull avdelingen er.

«Du må tåle å stå i det»

Ja, livet er ikke alltid like lett, vi møter alle motgang, motstand eller konflikter, og verst er det om det ikke finnes en opplagt løsning. I slike situasjoner kan en føle at en står alene og at en bare må tåle ubehaget og smerten.

Mange innbyggere har nok følt dette i møte med det offentlige Norge – representert ved kommunen, statsforvaltningen eller andre instanser. Tross motgang og frustrasjon må du bare tåle det for å komme videre. Slik kan det også være i menneskelige relasjoner.

Det er i oppdragerrollen, gjennom foreldre, barnehage, skole og voksenliv at grunnlaget legges for at vi skal bli «gangs mennesker», og som gir oss egenskapen til å kunne tåle ubehag og smerte uten å gi opp.

Denne egenskapen trenger vi også som profesjonelle yrkesutøver, en evne jeg tror de fleste fagfolk har – også i Ringebu kommune.

Det spørsmålet som da «henger i luften» er om det er innbyggerne, politikerne, ordføreren, kommunedirektøren, utbyggere eller andre som er så krevende at det er en forutsetninger for teknisk personell i Ringebu kommune å kunne - «tåle å stå i det»?

Arne Gilleberg, Fåvang