Dyrket opp grensa mellom gårdene – bønder straffes med mindre tilskudd

Lillehammer kommune vil avkorte produksjonstilskuddet til to gardbrukere i Rudsbygd med 15.000 og 3.000 kroner etter at kantsonen mellom gardene ble fjernet og gjort klar for nydyrking.