Gå til sidens hovedinnhold

E6 fase II - Narrespillet fortsetter

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved fremleggelse av forslag til nasjonal transportplan (NTP), sa samferdselsminister Hareide sist fredag at det er tradisjon her i landet for å fullføre prosjekter som er påbegynt. Statsråden kunne gjerne tilføyd, – men det gjelder ikke i Gudbrandsdalen.

E6 fase Ifra Frya til Sjoa åpnet iht. plan i desember 2016. Prosjektet ble kåret med hedersprisene «Årets Anlegg» og «Vakre veiers pris». Siden den gang har svært lite skjedd.

Hele strekningen fra Ringebu til Otta var inne i NTP både 2010–2019 og fra 2014–2023. Tradisjonen tro ble prosjekter prioritert i første fireårsperiode av NTP regnet som «sikre». For første gang i historien brøt regjeringa med dette prinsippet når E6 fase II, Ringebu-Frya og Sjoa-Otta ikke kom i gang som planlagt.

Som en del av et politisk narrespill ble E6 fase II overført fra Statens vegvesen til utbyggingsselskapet Nye Veier for liksom å holde «liv» i prosjektet.

Når koronapandemien traff landet for ca. ett år siden etterlyste Regjeringa såkalte «gryteklare» prosjekt for å holde arbeidsledigheten nede og samfunnet i gang. Lokale ordførere øynet nytt håp og sendte felles brev til samferdselsministeren. Samtidig stilte Bengt Fasteraune/Sp spørsmål til statsråden i Stortingets spørretime. Få prosjekt var nemlig mer «gryteklare» enn E6 fra Sjoa til Otta. Flere entreprenører varslet om ledig kapasitet. Her hadde Nye Veier en unik mulighet til å vise sin fortreffelighet og ta del i den nasjonale dugnaden. På spørsmål fra lokalavisa Dølen informerte imidlertid Nye Veier om at E6 Sjoa-Otta ikke var prioritert. Selskapet hadde heller ingen planer om å løfte prosjektet fram, slik det var etterspurt fra flere hold. Nye Veier sitt mantra om å bygge raskere, billigere og bedre gjaldt visst ikke likevel.

Det som videre har skjedd i saken er at Nye Veier har fått ansvaret for hele strekningen fra Øyer til Otta. I september 2020 informerte selskapet om at ny bompengeproposisjon må på plass før spaden kan stikkes i jorda. Hva betyr så det? Vil det si at bilistene må betale bompenger enda en gang? Slik det fungerer i dag betaler bilistene bompenger for deler av veg de ikke har fått. Bilistene «ranes» med regjeringa og Frp sin velsignelse. Skal ytterligere bompenger kamufleres ved man ser hel strekningen Øyer – Otta under ett?

Den 20. februar i år lanserte Nye Veier en helt ny trase på vestsiden av lågen fra Frya til Ringebu. Forslaget er med respekt å melde litt underlig. På østsiden er trase for fremtidig E6 ferdig regulert og grunnerverv gjennomført. Frya-kroa er fjernet og hus er sanert. I denne prosessen er det brukt millioner av skattebetalernes penger. Mange oppfatter alternativet på vestsiden av lågen som en ren provokasjon. – Er taktikken å fremme nye alternativ man vet blir omstridt, – i den hensikt å skyve prosjektet ytterligere ut i tid?

Syd for Otta gjør Nye Veier det et stort nummer av at veglinja må heves ift. 200 års flom. Rent anleggsteknisk er det kurant å heve en veglinje. Saker som dette er løsbart. Det handler mer om vilje.

Om verktøykassa for ytterligere trenering av ny E6 var i ferd med å tømmes, er Nye Veier organisert slik at en håndfull personer skal prioritere utbyggingsrekkefølgen på prosjektene ift. samfunnsnytten. Målt opp mot vegstrekninger som Rv. 4 Hunndalen- Mjøsbrua og Rv. 25 Hamar – Løten står E6 fase II i Gudbrandsdalen i fare for å rykke nedover på lista.

Lokalt gir Regjeringas forslag til NTP liten grunn til optimisme.

Morten Wangen, Vinstra