Regjeringa og Frp ødelegger nasjonal transportplan som et verktøy for langsiktig politisk planlegging, skriver Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø i et innlegg på «Trønderdebatt» 12.06. Regjeringa har flyttet kostnadene med utbygging over til fremtidig regjeringer, og mange av prosjektene ser ut til å bli utsatt med mange år. Veiprosjekter lempes over til Nye Veier sin portefølje, der tidshorisonten utvides til 2041.

Beskrivelsen stemmer godt overens med det vi har opplevd av Regjeringen Solberg i Gudbrandsdalen. Ny E6 fra Ringebu til Otta var inne i NTP både 2010–2019 og fra 2014–2023. Prosjekter som var prioritert i første fireårsperiode av NTP ble tidligere regnet som sikre. For første gang i historien brøt den Blå-Blå regjeringa med dette prinsippet når E6 fase II, Ringebu-Frya og Sjoa-Otta ble utsatt.

E6 fase II var forutsatt fullfinansiert av staten. Med Regjeringa og Frp sin velsignelse betaler bilistene nå bompenger for deler av en veg de ikke har fått.

Nylig ble årsrapporten fra Nye veier fremlagt. Siste avsnitt side 28 omtaler ny E6 fra Øyer til Otta. Her står følgende: Veistrekningen er cirka 90 kilometer og er en forlengelse av Nye Veiers utbygging av E6 vei fra Kolomoen til Øyer. Strekningen er ikke prioritert for utbygging.

I tidligere innlegg har jeg karakterisert utsettelsesprosessen av E6 fase II som et narrespill fra Regjeringa sin side. Karakteristikken står seg godt. Nye Veier har kun vært et verktøy for Regjeringa i den hensikt å trenere videre utbygging. Nå skyves fase II fra Ringebu til Frya og Sjoa til Otta videre ut i det blå (blå).

Morten Wangen, Vinstra