Flott at det kommer en god debatt om E6-løsningene gjennom Øyer. Jeg fikk umiddelbart positive meldinger fra fornuftige øyværinger etter lanseringen av et tunnelalternativ under Klopphaugkampen.

Nå skal det innrømmes at mitt bidrag i debatten om ny E6 er av det «impulsive slaget», og uten særlig grundig kjennskap til saken. Av og til kan det imidlertid være nyttig med alminnelig folkelig «idékasting»:

Tenk hva som kunne åpne seg av muligheter dersom vi slapp å holde arealer til en slik «veimastodont» rett gjennom Øyers «indrefilet».

Vi kunne da benytte dagens E6 som lokalvei og dermed frigjøre viktige arealer i Øyer sentrum til «mykere» virksomhet. Dette ville gi oss en gyllen mulighet til å utvikle et trivelig sentrum, i området fra ungdomsskolen og nordover mot hotellene, uten annen biltrafikk enn nødvendig atkomst til virksomhetene innen området. Her kunne det da prioriteres utvikling av en «handelsgate» med trivelige småtorg og «rusleområder» med kontaktmuligheter mot elva uten en «E6-sperre». Gevinst: økt trivsel og økt sikkerhet for skoleungene og andre.

I Øyer Sør har vi «magneter» som Hafjell, Hunderfossen, Lilleputthammer m.m. og sterkt økende trafikk. Vi har ikke behov for å «pumpe» E-6 trafikken rett igjennom området. «Trafikkmaskiner» er aldri trivelige.

Kommunen bør derfor anbefale at man går tilbake til den opprinnelige tanken om en foreløpig stopp av E6-utbyggingen ved Ensby. Derfra er det i dag en meget god vei gjennom Øyer, som fullt ut tilfredsstiller dagens behov, og ganske sikkert behovet i mange år framover.

Så bør man be om en utredning av nevnte tunnel under Klopphaugkampen for videreføring nordover. Med gode avkjøringer i Ensbyområdet og Skarsmoen, med dertil hørende god skilting, vil Øyers behov være godt ivaretatt og det vil åpnes nye muligheter for å utvikle Øyer til en enda mer attraktiv bo og fritidsperle.

Dette vil dessuten gi foreløpige besparelser, og politikerne og kommuneadministrasjonen viktig «vurderingstid» og forhåpentligvis større valgmuligheter.

Jeg klarer ikke å se noen negative konsekvenser, bare potensielle fordeler, ved å ta en «pust i bakken» ved Ensby.