Nye Veier har planlagt ny E6 til mange millioner. Gjennom er naturreservat med lovens strengeste vern. De tar de som en selvfølge at dispensasjon skal innvilges. Denne gangen innvilges ikke dispensasjon. Loven går foran. Naturen går foran.

Lillehammers politikere kjemper innbitt for at E6 skal gå gjennom naturreservatet. De lokale stortingsrepresentantene kjemper for samme sak. Ny bru gjennom naturreservatet! Her skal loven brytes! Den lokale monopolavis stemmer i. Veien skal gjennom reservatet! Vi må være framtidsrettet i vår region, argumenteres det med. Hva er framtidsrettet ved å rasere verneverdig natur?

Videre argumenteres det med fra de som ønsker ny bru, at det er der dagens bru går, som er kjerneområdet for fuglene i deltaet. Om dette er riktig, så må bruforkjemperne selvfølgelig argumentere kraftig for at nåværende E6-bru må rives til fordel for den nye. Det hører vi intet om. Ei bru til i et vernet naturreservat er selvfølgelig det reneste tøv.

Jeg kjører mye rundt i Norge med min Avensis 2006-modell. Med den har jeg kjørt undersjøiske tunneler i Stavanger og ved Drøbak. Tromsø har også denne løsningen. Lillehammers sneversynte politikere burde ta seg en biltur rundt i kongeriket. Den eneste løsningen for å skåne Lågendeltaet er selvfølgelig å bygge under. Penger er ikke noe problem. Landet tjener godt på strøm.

Om en bygger undersjøisk vil også støyproblemene i Busmoen elimineres, antar jeg.

Det er et underlig skue og se Ap og Sp-politikere gå FrP en høy gang når det gjelder Motorvei. Hva blir det neste? 130 forbi Lillehammer?

Å se Trosholmen og han Ap-politikeren fra Vinstra som jeg ikke husker navnet på, klage til statsråden, og samtidig tenke på Montreal, framkaller latter. Det gjør det.

Framtidsrettet er det ikke. Og er det nasjonalt riktig? På stamveien mellom Norges to største byer har det på en ti mils strekning mellom Bergen og Voss vært 50 dødsulykker siden 1991. Jeg er ingen motorveimotstander. Men motorveier gjennom naturreservater er meningsløst.

At ansvarlige Ap-politikere kan gi dispensasjon i denne saken er helt usannsynlig, ref Montreal.

Rune Reistad, Lillehammer