Onsdag vedtas E6-utbyggingen: Senterpartiet åpner for å sløyfe firefelts veg mellom Lillehammer og Øyer

Senterpartiet stiller spørsmål om utbyggingen mellom Lillehammer og Øyer bør reduseres til to og tre felt, når Stortinget onsdag skal vedta ny firefelts E6 fra Moelv til Øyer.