– Vi må påvirke for en tunnelåpning lengst mulig sør i Øyresvika

Asle Birkeland, leder i Vingar Grendeutvalg, sier de vil forsøke å påvirke Nye Veier til å velge en løsning med tunnelåpning lengst mulig sør i Øyresvika, etter folkemøtet om E6-utbyggingen på Vingar skole.