E6-plan på ville veger

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener det blir altfor dyrt å gjennomføre alle prosjektene i Nasjonal Transportplan. Han ber derfor Statens Vegvesen og Nye Veier om å spare penger. Her er et enkelt innsparingsforslag: Dropp utbygging av ny E6 på vestsiden av Lågen, med lang, dyr tunnel og bro over naturreservatet i Lågendeltaet.

Bygg heller ut dagens E6 til smal 4-felts veg. En 4,5 km lang tunnel på vestsiden kan erstattes av en mye kortere tunnel forbi Vingnes. En 4-felts motorvegbru tvers gjennom Lågendeltaet kan erstattes av en kortere 2-felts bru nord for dagens bru. Her er det store penger å spare!

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik Olsen la opp til at alle nye hovedveger skulle bygges som 4-felts motorveger med 110 km/t som fartsgrense. Vi klarer oss fint med 90 km/t forbi Lillehammer, det er jo den fartsgrensen som gjelder videre nordover på E6. Om vi må redusere farten til 90 km/t like sør for eller like nord for Lillehammer, spiller minimal rolle for reisetiden. Tungtrafikken har uansett ikke lov til å kjøre fortere enn 90 km/t.

Boligene på Mosodden må selvsagt skjermes bedre mot støy, og avkjøringen til Strandtorget må bygges om. Men dagens avkjørsel fra sør er jo bortimot livsfarlig allerede, så krysset bør uansett bygges om for å bedre trafikksikkerheten. Det går rykter om forurensede masser i grunnen, men det er vel ikke rimelig at et vegprosjekt skal belastes kostnadene ved å rette opp i gamle synder?

Så er det forholdet til Lågendeltaet. Det er vernet som naturreservat. Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter Naturmangfoldloven. «Det er ikke tillatt å foreta seg noe som kan forringe verneverdiene» står det i loven. Hvordan kan det da ha seg at vegmyndighetene kan tillate seg å planlegge en 4-felts motorveg tvers gjennom området!!? Vil ikke en motorveg forringe verneverdiene? Myndighetene forbyr all padling i Lågendeltaet i hekketiden, men bygger likevel en motorvei gjennom naturreservatet? Skal veien være stengt i hekketiden?

Dette er bare ikke til å begripe. Vi har Miljøvernminister, Miljødirektorat og Fylkesmenn som forvalter lovverket. De er ikke sene om å avslå søknader om tiltak i vernede områder, enten det er drenering av en myr, tilbygg på en hytte eller forlengelse av en vegstubb. Regelverket håndheves som oftest svært strengt. Men motorveg i naturreservat – det er helt greit liksom?

Her bør miljømyndighetene gripe inn og stanse prosjektet før det er for sent. Utvidelse av dagens E6 forbi Lillehammer er et godt og rimelig alternativ. Attpå til unngår man å ødelegge et viktig verneområde i Lågendeltaet. Vedtatt vern må gjelde alle, - også vegmyndighetene.

Gunnar Linderud, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags