Disse skal konkurrere om å bygge ny E6

FIRE FINALISTER: Fire entreprenører er valgt ut til å konkurrere om å bygge E6 Arnkvern-Moelv, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen.

FIRE FINALISTER: Fire entreprenører er valgt ut til å konkurrere om å bygge E6 Arnkvern-Moelv, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS er prekvalifisert til konkurransen om totalentreprisen for E6 Arnkvern-Moelv.

DEL

LILLEHAMMER: – Vi er glade for den store interessen rundt prosjektet Arnkvern-Moelv. Det var skarp konkurranse mellom mange godt kvalifiserte søkere. Nye Veier har valgt å gå videre med fire entreprenører som nå skal konkurrere om oppdraget, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

– Dette er en stor entreprise i antall kilometer og omfang. Byggingen skal skje langs eksisterende vei med relativt høy trafikkmengde og flere kryssende veier, store kryss og en tunnel i entreprisen. De fire som er innstilt skiller seg ut ved at de alle har gode besvarelser og oppnår dermed relativt lik poengsum, sier prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen.

I vurdering av tilbyderne, er det tre faktorer som har blitt vektet inn i vurderingen:

Erfaring fra tilsvarende arbeider: Tilbyderen skal ha gjennomført samferdselsprosjekter på en måte som viser god gjennomføringsevne, god kontraktstyring og god samarbeidsevne med byggherren.

HMSK: Tilbyders ivaretakelse av helse, miljø, sikkerhet, sikring, ytre miljø og kvalitet.

Samfunnsansvar: Tilbyders rolle som samfunnsaktør.

De fire tilbyderne får konkurransegrunnlaget 17. mars, og skal levere sitt tilbud 9. juni.

– Veistrekningen er 24 kilometer lang. Arnkvern-Brumunddal ferdigstilles sommeren 2020, mens Brumunddal-Moelv skal stå klar sommeren 2021, sier Moshagen.

Målet er å signere kontrakt i oktober 2017.

Artikkeltags