Lanserer digital medvirkningsportal: Nye Veier ønsker innspill om E6 Storhove – Øyer

Nye Veier planlegger byggestart på strekningen mellom Storhove og Øyer neste år.

Nye Veier planlegger byggestart på strekningen mellom Storhove og Øyer neste år. Foto:

Planarbeidet for bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Øyer er i gang.

DEL

I den forbindelse lanserer Nye Veier en digital medvirkningsportal der alle kan komme med innspill til veiprosjektet.

Strekningen Storhove – Øyer

I første omgang dekker den digitale medvirkningsportalen strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Øyer.

– Nye Veier ønsker aktiv medvirkning fra alle som blir berørt av den nye motorveien. Vi prioriterer E6 Storhove – Øyer først, fordi vi planlegger tidligst byggestart på denne delstrekningen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet i en pressemelding.

– Nå trenger vi flest mulig innspill tidlig i planarbeidet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier.

– Nå trenger vi flest mulig innspill tidlig i planarbeidet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. Foto:

– Nå trenger vi flest mulig innspill tidlig i planarbeidet. Innspillene kan for eksempel handle om tilkomster til eiendommer, bruk av stier, friluftsområder, vilttråkk, lokale brønner, fiskeplasser, lekeområder eller jordbruksareal, sier han.

Nye Veier poengterer at medvirkningsportalen effektiviserer medvirkningsprosessen både for dem som skal gi innspill og for Nye Veier som skal planlegge den nye motorveien.

Fram til 12. april

Nye Veier følger plan- og bygningslovens prosesser der det blir flere muligheter for å gi innspill. I første omgang er det planprogrammet som blir lagt ut på høring, samtidig som Nye Veier varsler planoppstart.

Høringsperioden for varsel om planoppstart og planprogram varer fram til 12. april 2019.

– I løpet av mars blir det både folkemøter og åpne kontordager. Målet er vedtatt planprogram i løpet av våren, før vi til høsten starter med detaljene i selve reguleringsplanen. Da kommer det også nye muligheter for å gi innspill gjennom medvirkningsportalen, sier Moshagen.

Byggestart neste år

Moshagen forteller at Nye Veier planlegger byggestart på strekningen i løpet av 2020.

Delstrekningen Storhove – Øyer er rundt 11 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Fra Storhove og nordover, forbi Fåberg, skal det bygges ny toløpstunnel. Videre nordover fortsetter den nye veien i dagen, som utvidelse av dagens trase, fram til Øyer.

Artikkeltags