Gå til sidens hovedinnhold

«Ei lufthamn kan stabilisere folketalet»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

4. okt. hadde Øystein Skarset, som har vært ukependler fra/til Lom, en klok og velfundert artikkel om betydningen av en flyplass på Tolstadåsen mellom Vågå og Otta. Han peker også på verdien som denne flyplassen kan få for å stabilisere folketallet i norddalen.

Hvert år sender vi et par busslaster med unge og delvis middels gamle fra oss i Nord-Gudbr.dalen som reiser for å søke utdannelse og eller arbeid. Dette er en «eksport» som utarmer distriktet på en snikende måte, som må både bremses og helst stoppes.

Styret i Gudbrandsdal lufthavn AS hevder at de ser stadig sterkt fokus på miljøgevinsten, som miljøet rundt Gudbrandsdal lufthavn har framhevet. Jeg velger å referere enkelte linjer fra styrets årsmelding for 2020 i lett telegramstil: «Året ble preget av en verdensomspennende pandemi, som i en lang periode satte nesten flytrafikken ut av drift. Når det gjelder flyplassetablering i N. G. så har styrets fokus vært å etablere en mest mulig miljøvennlig flyplass».

«FN sine 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for politikernes prioriteringer i den nye nasjonale transportplan (NTP). Europas første miljøvennlige flyplass skal ligge på Tolstadåsen».

Vår region har fortsatt store behov for en kollektivtransport som reduserer reisetiden inn og ut av regionen. Tynset i Østerdalen fikk flere statlige arbeidsplasser i julegave. Disse hadde høyst sannsynlig ikke blitt lagt dit dersom flyplassen på Røros ikke hadde eksistert. Vi ser igjen at kollektivtransport og reisetiden reelt gir fortrinn for regioner som har flyplass i sitt nærområde.

Med innfasing av el/hybridfly, vil dette i løpet av få år bli den mest miljøvennlige transportformen. Luftrommet mellom flyplassene er helt vedlikeholdsfritt. Rapport fra Forskning.no melder om at luftfarten er i ferd med å bli klimakonge og ikke klimaversting.

Jeg er tilhenger av en rask utbygging, for å stoppe negativ folketallsutvikling i norddalen. Jeg imøtegår grunnløs negativ holdning til bl.a. finansieringen: Det er det statlige selskapet Avinor som både bygger våre flyplasser og tilkomstvei, og som drifter flyplassene. Noen få av de store er pengemaskiner, som gir til dels stort overskudd. Av de små flyplassene er det få som bærer seg.

Våre kommuner, som er stort sett fattige, må i hovedsak sørge for reguleringsplaner.

Størst betydning for å realisere flyplassplanen kan bli charterfly med gjester og sportsfolk til våre turisthotell, turisthytter på fjellet og eksisterende og nye skianlegg i Jotunheimen. Vi kan tilby den sikreste snøforekomsten pga. beliggenheten (moh.) her hos oss.

Den investering og utvikling som Trysil og Hemsedal har hatt, kommer like gjerne hit om vi får realisert flyplassen på Tolstadåsen. Dette vil/kan føre til en mer bærekraftig turisme lokalt, inklusive en forlenget turistsesong.

Jon Torkveen, Lom