Eidsiva Bredbånd startet prosjektet med fiberbredbånd i Kringsjåveien/Balbergskaret høsten 2018. Jeg syntes det var en positiv utvikling for området.

Det ble inngått kontrakt med Eidsiva Bredbånd, og vi og fikk installert fiberbredbånd sommeren 2019
til en pris av kr. 549,- pr. måned for 300 Mbps. Denne ville øke med kr.100,- etter 1 år. Såkalt kampanjepris.

Dette var en akseptabel pris og avtale i mitt hode. Jeg trodde Eidsiva Bredbånd var en forutsigbar leverandør man kunne stole på, men
allerede 11.11.2019 får man beskjed om store prisendringer. De kundene som har kampanjepris får selvfølgelig beholde den ut perioden. Når kampanjeperioden er slutt, øker Eidsiva Bredbånd prisen med kr. 100. I tillegg plusser de på 29,27 % som de kaller prisendring. Totalt øker mitt fiberbredbånd med 52,82% ved avtaletidens utløp etter ett år!
Begrunnelsen for prisendringen er denne: " Vi justerer prisene for å fortsette utviklingen av våre tjenester og bygge fiberbredbånd til enda flere".
Jeg synes dette er en svært dårlig begrunnelse. Det betyr at jeg skal være med å utvikle og betale nye prosjekter. Hvert prosjekt bør stå på egne bein. Det står heller ikke noe om det i den kontrakt som jeg har inngått. Prisendringen baserer seg heller ikke på den generellle prisøkning som Statistisk Sentralbyrå gir ut.
En prisøkning på 52,8% ved kampanjeperiodens avslutning, var det ingen fra Eidsiva Bredbånd som fortalte om. Jeg føler med lurt av en lite forutsigbar lokal leverandør av fiberbredbånd.

Til slutt vil jeg foreslå for Eidsiva Bredbånd: Det er ingen skam å snu. Jeg tror dere klarer dere uten prisendringen.
Alternativt vil jeg foreslå følgende: Jeg tror mange vanlige folk bruker 300 Mbps mens de som benytter 500 eller 1000 Mbps
er folk med hjemmekontor betalt av arbeidsgiver, næringsdrivende eller folk med høy inntekt. Jeg vil tro at disse tar stor plass i nettet.
Jeg tror derfor at prisendringen på Fiber300 Mbps på kr. 190 bør legges på Fiber 500 Mbps eller 1000 Mbps. Jeg tror Eidsiva Bredbånd vil styrke sitt omdømme blant vanlige folk på den måten.

Per Thorstad, Lillehammer