Eit kraftig angrep på distrikts-Norge

ANGREP: Ordfører Elias Sperstad i Skjåk skriv at forslaget om å endre reglane om kraftinntekter, eigedomsskatt og konsesjonsavgift årleg vil svekke Skjåk kommune med 26 mill. kroner. Forslaget må stoppast, meiner Sp-ordføraren.

ANGREP: Ordfører Elias Sperstad i Skjåk skriv at forslaget om å endre reglane om kraftinntekter, eigedomsskatt og konsesjonsavgift årleg vil svekke Skjåk kommune med 26 mill. kroner. Forslaget må stoppast, meiner Sp-ordføraren. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg 
Innhaldet i rapporten frå utvalet som har vurdert skattlegging av vasskraftverk, er nedslåande lesnad for dei 175 vertskommunane for vasskraftproduksjon. Ei hundre år gammal ordning står for fall.

Går forslaget gjennom, får det alvorlege konsekvensar for distriktskommunar som alt nå slit meir enn nok med å halde hovudet over vatnet. Om staten dreg inn konsesjonskraftinntekter, eigedomsskatt og konsesjonsavgift, vil det for Skjåk kommune utgjera eit inntektstap på om lag 26 millionar kroner.

Årleg.

Det kan medføre ein reduksjon av om lag 37 årsverk. Som vil føre til alvorlege konsekvensar for dei kommunale tenestene. Og ikkje minst busetnad.

Det var nettopp levevilkår og busetnad i distriktskommunar som låg i botnen for innføring av særreglane for kraftinntekter til vasskraftkommunane. Avkall på natur gjennom ned-demming, tørrlegging, skade på fiske, det visuelle, økosystem og anna vart lovfesta kompensert gjennom skattlegging av vasskraftverk.

Dette var avgjerande for starten på den store vasskraftepoken som vart så viktig for bygging av landet vårt. Gjennom kraftinntekter til kommunane opna det for ei oppblomstring av nye kraftverk og industrivekst. Det handla om ein vinn vinn-situasjon; kompensasjon til vertskommunane og produksjon av rein energi til storsamfunnet.

Ein kan berre tenkje seg korleis distrikts-Norge hadde sett ut i dag utan kraftinntektene. Dersom forslaget blir vedteke, vil dette vera eit dramatisk brot på den hundre år gamle samfunnskontrakten mellom stat, kraftutbyggar og vertskommunar.

Vi veit at vasskraftutbygging er kapitalkrevjande og langsiktig. Hovudoppgava for utvalet har vore å vurdere om dagens vasskraftskattregime hindrar gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønsame tiltak i vasskraftsektoren. Er det da slik å forstå at kraftverkeigarar gjennom fleire tiår med god inntening ikkje har avsett midlar til opprusting?

Om så, er det da rett at det er vertskommunane som skal ta støyten gjennom fråfall av kraftinntekter? Hadde det ikkje vore lønsemd i nye vasskraftprosjekt, kunne ein vanskeleg sett for seg verksemder satse på den type energi. Men det er faktisk kraftselskap som også i dag investerer i små og store vasskraftprosjekt.

Vi har sett konturane for det som er i vente lenge. For Skjåk førte endringa av grunnrenteskatten for rundt to år sidan til årleg bortfall av rundt 1,4 millionar kroner. Dette skjedde altså i eitt jafs. Slikt svir.

Blir det som utvalet tilrår, vil det med avvikling av konsesjonskraft og konsesjonsavgift - samt «normalisering» av eigedomsskatten - bli smalhans for ein kommune som Skjåk.

Korleis dette kan kompenserast, er det umuleg å sjå for seg. Full kompensasjon er det berre å skyte ei kvit pil etter. Der er ikkje dagens regjering. Derfor må forslaget stoppast!

Elias Sperstad, ordførar (Sp) i Skjåk


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags