Kaningulsott er en akutt virussykdom, som svært sjeldent blir påvist i Norge. Sist ble sykdommen påvist hos to kaniner i Ringebu. Begge kaninene døde av sykdommen, og ifølge Harald Øverby ved Mattilsynet region øst er det ikke kjent at sykdommen smittet videre.

– Det er en litt eksotisk sykdom i Norge. Den påvises litt oftere i Sverige, Danmark og resten av Europa. Sykdommen er listeført, nå i liste to, som vil si at den vil vi bekjempe hvis mulig og er en sykdom som vi ikke ønsker å ha her, sier Øverby.

I fjor fikk et kaninhold i Agder påvist sykdommen, som vanligvis har en dødelighet på 70 til 90 prosent blant dyrene.

Smitter ikke til mennesker

Ifølge NTB har sykdommen tidligere blitt påvist i Norge i Oppland, Telemark og Agder, og siden 2016 kun tre ganger.

– Sykdommen ble påvist i Ringebu nå sist, og for noen år siden ble sykdommen påvist i Lom, opplyser Øverby.

Det er ikke rapportert at mennesker har blitt smittet av sykdommen, men den kan smitte mellom kaniner. Utenfor Norge er det registrert en variant av sykdommen som kan smitte til haredyr.

– Viruset går på leveren til dyra som ikke dør med en gang. Da vil kaninene få gule slimhinner, og det vises i øynene til dyra, derav navnet gulsott. Sjuke dyr vil bli avliva, fordi det er en ugrei sykdom å leve med, sier han.

Sjelden sykdom

Gulsott er en veldig sjelden sykdom i Norge, men blir den oftere påvist i utlandet. Sykdommen er en del av en rekke andre sykdom i verden, som det ikke er ønskelig at blir importert til Norge.

– Vi ønsker ikke at denne sykdommen «kjøres» inn i Norge. Vær forsiktig med å kjøpe dyr i utlandet, sier Øverby.

Årsaken til at sykdommen har kommet til landet, er usikker.

– En får fort en mistanke om at det er kommet til landet fra utlandet, når vi ikke har sett det før, men det er ikke påvist hvordan det har dukket opp, sier han.