Eksplosjon i trafikken ved fjerning av sidevegsbommene

Større trafikkvekst enn forventet kan gi lavere bomtakster på E6. Samtidig viser beregningene at fjerning av sidevegsbommene vil gi eksplosjon i trafikken på Furnesvegen.