Eksplosjonsfare i juleølkalender

Et av ølene i Gulating juleølkalender kan eksplodere. Gulating-gruppen har gått ut med en advarsel til alle som har kjøpt kalenderen.