Norge er nå blant de rødeste smitteland i hele Europa – med betydelig til ekstremt høyt smittenivå i de fleste av landets kommuner (VG.15.3). Beregnet per 100 000 i uke 9 ligger Norge ligger nå på fjerdeplass når det gjelder høyest smitteforekomst i Europa og Nord-Amerika, etter Danmark, Tyskland og Finland- i denne rekkefølgen.

Dette er eklatant eksempel på land med ansvarsløst frislipp av virus til tross for høy vaksinasjonsrate. Sviktende testaktivitet på grunn av at færre testes gir et falskt bilde av at «pandemien er over». Det har aldri vært så mange innlagte i norske sykehus pga. Covid-19; 975 nyinnlagte i uke 9, og aldri vært så mange innlagte barn under 10 år; 40 i uke 6 (VG 13.3).

Koronadødeligheten er på topp nå i Norge med 88 dødsfall i uke 10. Totalt er 1752 dødsfall knyttet til viruset, derav 113 personer under 60 år. Etter at landet ble åpnet igjen, 24 september i fjor har vært en sterk økning - med en nær dobling av dødstall til nå.

Danmark leder nå dødsstatistikken mht. antall nye døde per 100 000 per uke (5,2/100 000 innbyggere), fulgt av Finland (4,8), Sverige (2,8), USA (2,6), Tyskland (1,8), Frankrike (1,7) og Italia (1,7). Deretter kommer Norge (1,6) som nå har høyere dødsrate enn Storbritannia (1,1) og Canada (0,8). Dødsraten vil trolig stige ytterligere i Norge på grunn av fri smittespredning og manglende smitteverntiltak.

I USA ble Covid-19 registrert som tredje hyppigste dødsårsak i 2020, etter hjertesykdom og kreft (https://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm). Mer enn 350 000 døde av Covid-19 i USA i 2020, og nå (mars 2022) nærmer tallet seg en million. Så dette er ingen «influensa».

Globalt sett er overdødelighet (excess mortality) av Covid-19 i perioden 2020-2021, beregnet til 120 tilfeller per 100 000 innbyggere. Dette utgjør tre ganger flere døde; 18,2 millioner enn det som er registrert til nå; 6 millioner. Norge er også vurdert til overdødelighet på 10 til 50 tilfeller per 100 000 per år, og dette var før det kom en rask økning av dødsfall høsten og vinteren 2021-22.

En viktig faktor til at det ikke er registrert flere totalt døde i mange land, er at smitteverntiltak mot Covid-19 også medførte sterk reduksjon i antall andre luftveisinfeksjoner (Norge, USA, Storbritannia etc.). Reduksjonen er knyttet til bedre hygiene og smitteverntiltak i 2020. Dermed ble den totale dødeligheten blant eldre og syke mennesker redusert. Etter at smitteverntiltak ble fjernet høsten 2021 var det igjen rask økning av disse infeksjonene. WHO påpeker at fra 2019 til 2020 er antall nye tilfeller med tuberkulose redusert globalt fra 7,1 til 5,8 millioner og knytter det til smitteverntiltak rundt Covid-19 (WHO Global tuberculosis report 2021).

I tillegg til at et betydelig antall dør av covid-19, kommer problemer ved risiko for langtidsskader som hjertesykdommer og hjerneskader. Det snakkes om den nye «tsunami med long-covid». Risiko for hjerneskade ved tap av hjernevev er nylig påvist i en stor studie hos enkelte Covid-19-pasienter med eller uten innleggelse i sykehus. Særlig visse deler av hjernemassen ser ut til å reduseres. Om dette er forbigående vites ikke. Forfatterne mener funn viser sterk evidens.

Og nå meldes det også om nye varianter med sammenkobling av Deta og Omicron-varianter (ECDC).

Det er derfor svært viktig at pandemien ikke bagatelliseres som en «influensa» med lav dødelighet og at helsemyndighetene heller gjør gode tiltak for å stoppe denne skadelige utviklingen.

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med., Lom