Elbiler bør betale full bompengetakst, bare ikke nå

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg 
Det påstås at elbiler sliter mye mer på vegene enn biler med forbrenningsmotor fordi de er tyngre, og derfor må de være med å betale for vegen. Det stemmer at elbiler sliter marginalt mer på vegen enn en fossil bil, men begge typer biler sliter svært lite på en asfaltert veg. Det er de tunge bilene som «spiser» veg. Lastebiler og vogntog.

Men elbiler bør absolutt være med å betale for bruk av vegene. Bare ikke riktig ennå.

Selv om mer enn halvparten av nybilsalget nå er en elbil, er andelen nullutslippskjøretøy i Innlandet bare to prosent! Vi må fortsatt beholde noen av fordelene slik at denne andelen fortsetter å stige raskere.

Det er tragisk at Oppland fylkesting vedtok å innføre avgift for elbiler på egne bomveger, nå som bilene endelig begynner å få rekkevidde og endelig er et alternativ for folk i distriktene. De vedtok til alt overmål dette i samme fylkesting som de erklærte klimakrise. Kjempeavstand der altså, mellom ord og handling.

Innlandet Venstre kommer til å jobbe for en endring av dette vedtaket i det nye fylkestinget. Vi ønsker å fase inn bompenger for elbiler gradvis ved at disse bilene fortsatt skal ha fritak for betaling inntil andelen av nullutslippskjøretøy i Innlandet passerer 10 prosent. Vårt forslag i Oppland fylkesting var at det da innføres betaling for nullutslippskjøretøy med 20 prosent av ordinær takst, og 40 prosent av ordinær takst når andelen elbiler passerer 20 prosent og så videre til 100 prosent når det er like mange elbiler som fossilbiler.

Hvis jeg skal foreslå noen fordeler som elbil-eiere har i dag og som med fordel kan fjernes, kan jeg nevne kjøring i kollektivfeltene og gratis parkering i byene. Andelen nullutslippskjøretøy er en god del høyere i de største byene, og det er viktig at kollektivtrafikken sikres fri bane. Det beste er om folk velger kollektivt, – også fremfor elbil.

Og når det gjelder parkeringsavgift i byene, så er ikke den oppfunnet for å skaffe kommunen inntekter, men for at du ikke skal bli stående og ta opp plass for de handlende unødvendig lenge. Kantparkering er beregnet på korte stopp. Det er ikke beregnet på ansattes elbiler som står gratis hele dagen.

Og den viktigste grunnen til å kjøre elbil? Først og fremst at den bruker langt mindre energi enn en forbrenningsmotor (som for det meste konverterer energien til mye varme), og dermed er mye mer økonomisk i drift. Vi har ladestasjon på veggen hjemme. Vi har nå bare én bil og den går på strøm. Vi har helt normal bruk og vi har ofte turer rundt i fylket. Vi merker det ikke på strømregninga. Jeg tror tørketrommelen bruker mer strøm.

Og så slipper den ikke ut klimagasser. Det er et pluss!

Innlandet Venstre lover å kjempe videre for nullutslippskjøretøyene i det nye fylkestinget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags