Gå til sidens hovedinnhold

Eldre politiker, foreldet politikk?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Carl I. Hagen ble født i 1944, og bygde opp Fremskrittspartiet sent i forrige århundre. Nå er han klar for ny innsats for det partiet, med førsteplass på valglisten i Oppland. Er han «oppdatert», eller vil han føre gammel politikk i et nytt århundre?

Overskriften på hans innlegg publisert 2. juni tyder mest på det sistnevnte: Fornektelse av CO₂ som klimagass og fordømmelse av miljøavgifter er «god gammel» FrP.-politikk, som det nå har blitt vanskelig å forsvare!

Undertegnede reagerer mest på Hagens sterkt negative holdning til elbiler: Han har nok ikke lest den nye rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA), der det advares mot leting etter mer olje: Omfattende omlegging til elbiler blir uunngåelig, hvis den globale utviklingen skal snus fra økning til reduksjon av oljeutvinningen!

Hagen innledet sitt innlegg med et avsnitt om klimaendringer – bl.a. på Grønland, før det ble mye CO₂ i atmosfæren. Den mest tydelige klimaendringen i moderne tid er at mye av den havisen som var i nordområdene midt i forrige århundre nå har smeltet bort. Havisen «beskyttet» landisen på Grønland mot varme fra Atlanterhavet, så etter århundreskiftet har landisen der begynt å smelte ned. Dette kan forårsake betydelig stigning av havnivået, mot slutten av dette århundret!

Hagen har rett i at det ikke er klimakrise nå; men det vi gjør – eller ikke gjør – nå kan få stor betydning for våre barnebarn, mot slutten av dette århundret! Den norske satsingen på elbiler viser at omlegging bort fra fossil energi er krevende på to måter: Den krever både sterke økonomiske virkemidler og lang tid. Hagen har rett også i at det 5 millioner nordmenn gjør monner svært lite globalt sett. Nettopp satsingen på elbiler viser at Norge kan være eller bli foregangsland, og «dra i gang» klima-positiv satsing i mye større land!

En kortvokst leder i Kina ble kritisert for så liberal økonomisk politikk at noen kinesere kunne tjene seg rike. Han svarte at noen kinesere må bli rike først, for at hele landet skal bli rikt. Den nåværende lederen i Kina har nylig kunngjort at fattigdommen nå er overvunnet, i det store landet!

Den største klimautfordringen er nok at mange utviklingsland ønsker å overvinne fattigdommen, med industrialisering omtrent som i Kina. Derfor er/blir det veldig viktig å skaffe ny elkraft på andre måter enn å bygge kullkraftverk! Det er/blir også viktig å dekke transportbehovene på annen måte enn med utvikling fra tråsykkel via moped til bensin- og dieselbiler. Særlig i byer som kan ha større befolkning enn hele Norge!

Jo Heringstad, Ås