Eldreomsorgen diskuteres til stadighet i pressen, og det er jeg glad for.

Det er ingen tvil; de eldre skal ha æren for å ha bygd opp det flotte samfunnet vi har, ikke minst helsevesenet. Men eldre blir mindre tilgodesett, også av det offentlige!

Jeg synes det er ille at mange kommuner for tiden ikke prioriterer eldreomsorgen. Prioriteringer er alltid vanskelig når økonomien ikke er på plass. At ikke lovpålagte blir ivaretatt, er bare skremmende. Og det er et tankekors at nettopp eldreomsorgen blir lidende i mange kommuner for tiden.

Vi ser stadig i pressen at kommuneøkonomien byr på alvorlige problemer. Mens viktige helse/ omsorgs oppgaver, skoler og barnehager blir underbudsjettert, så stiger budsjettene sterkt med hensyn til lønninger og ekstra godtgjørelser for kommunalt ansatte. Da har man penger i fleng, mens kommunene hele tiden ellers foretar underbudsjetteringer, i blant annet en svært viktig eldreomsorg.

Jeg følger mye med i pressen når det gjelder eldreomsorgen, og det er grunn til å bli mektig irritert når en ser hvordan helseoppgaver og eldreomsorgen spesielt mister sine rettferdige bevilgninger til å bedre sine muligheter. En skylder på vanskelig økonomi. Dette irriterer mange, ikke bare tidligere fylkesmann Knut Korsæth, men mange med han og meg.

Ola Ødegaard, Dokka