Analysen fra Lillehammer kommune er krystallklar: « ... behovet for ...» skole og eldreomsorg «vil ... føre til kritisk lav kvalitet på ... tjenestetilbudet Lillehammer kommune er (lov) pålagt å yte sine innbyggere. Dagens drift og struktur er ikke bærekraftig.» (GD 13.3.)

Den 30. mars blir kommunestyret invitert til å «sluttbehandle» analysen som innebærer rivingen av helsehuset og bygging av to nye helsehus. Hvordan skal planen gjennomføres? Ingen har den fjerneste anelse! Det er helt uklart hvor de nye helsehusene skal plasseres; for ikke å snakke om hvor pengene skal komme fra. Konseptutredningen opererer med tidsbegrepet «fram mot 2040». Tidshorisonten er på 17 år uten delmål. Det hele koker ned til en fjern ønskedrøm.

Men hva skjer på bakken i Lillehammer? I fjor tok AP & Co initiativ til å redusere eldreomsorgen med 40 stillinger. I desember i fjor fikk opposisjonen vedtatt en økning til eldreomsorgen med 7 mill. kr (= 0,39 % av budsjettet). AP & Co skrek: Opposisjonens forslag til å styrke eldreomsorgen med 0,39 % var «fullstendig uansvarlig og uakseptabelt»! Den marginale økningen ble vedtatt av opposisjonspartiene mot stemmene til AP & Co.

Eldreopprøret i Lillehammer ruller videre. Vi eldre har lagt grunnlaget for den velferden vi alle kan glede oss over. Vi forventer – og krever – at vi får en verdig alderdom.

Vi finner oss ikke i å stå med hatten i hånda og lytte til en fjern ønskedrøm om mannen i månen. Kampropet for eldreopprøret må fortsatt være: «bla – bla – bla». Intet mindre enn handling er godt nok!

Jonas Øglænd, Lillehammer