Elever kan gå glipp av flere tusen kroner hvis de glemmer dette

Mange elever på videregående skole kan få flere tusen kroner utbetalt, men glemmer å søke.