Elevrådet knuser besteforeldrene ...

Av
DEL

kommentar

Folkelig engasjement i lokalpolitikken kan knapt kalles dagligdags. I Dovre kulminerte en lang og vanskelig prosess med vedtak om å legge ned en av to barneskoler. I Sel tygger både politikere, foreldre og besteforeldre på utredningen som skal ligge til grunn for framtidas skoletilbud på Otta. Der er sentraliseringsgrepet allerede tilbakelagt. Der handler dagens konflikt om hvor en ny skole skal ligge.

Tirsdag stemte flertallet i formannskapet for ny skole på Elvebakken og barnehage der Nyhusom skole ligger i dag. Mandag kan kommunestyret snu opp ned på dette og vedta en delvis ny skole på Nyhusom, mens det framtidige barnehagetilbudet sendes ut til ny utredning.

Otta er ingen romslig by. Bare noen hundre meter, jernbanen og vegen fra sentrum og gjennom et område med blant annet næring, videregående skole og idretts- og kulturarenaer, skiller de to aktuelle byggetomtene. Dette er med andre ord ingen klassisk grendekamp.

Like fullt: Dette har vært et bikkjeslagsmål. Saken preget en lokalvalgkamp som endte med at Sp fikk massivt flertall i kommunestyret. I tillegg til «Barnas beste», stedsutvikling og en stadig vanskeligere kommuneøkonomi, handler dette nå også om prestisje. Formannskapsbehandling før høringsfristens utløp, bekrefter det siste.

Kommunedirektørens forslag etterlater liten tvil om at ny skole på Elvebakken og stor barnehage på Nyhusom er «til barnas beste». Tillitsvalgte for lærere og førskolelærere støtter kommunedirektørens vurderinger. Denne faglige forankringen er neppe sterk nok i møte med det folkelige engasjementet.

Imot hever det seg stemmer fra ulike deler av lokalsamfunnet. Noen direkte berørt fordi de har barn eller barnebarn i aktuell alder. Besteforeldregenerasjonen har for lengst tatt til motmæle i avisspaltene. Også det litt typisk for slike debatter. Vi som har rukket å få et par generasjoner etterkommere, har ikke lett for å overlate «barnas beste» til andre.

Det snodige ved den store bunken med høringsuttalelser, er den massive overvekten av innspill som går for ny skole på Elvebakken og stor barnehage på Nyhusom. Støtten til den skoleutbyggingen så mange av oss trodde avgjorde kommunevalget, er praktisk tal fraværende. Er det fordi saken for lengst anses som vunnet?

Distriktskommuner preges av synkende folketall. Det trange handlingsrommet som preger budsjetter, blir enda trangere. Kommunestyret skal ikke bare vedta et skole- og barnehageprosjekt for framtida. Det må også håndtere både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av det vedtak som fattes.

Når det vedtas et byggeprosjekt i størrelsesorden 2–300 millioner kroner, er ikke kostnadsforskjeller på noen titalls millioner uvesentlig. Det skal et kommunestyre med forpliktelser også overfor andre grupper, få merke.

Kommunestyrerepresentanter som leser høringsinnspillene, må se hvordan både skolefolk og andre er urolige for at dyre løsninger over tid betyr at det blir for lite penger igjen til å opprettholde kvaliteten på tilbudene.

Heller ikke i Sel kan de bruke samme krona mange ganger.

Unger bryr seg, også om dette. Unger er ansvarlige. Elevrådet ved Otta skole trekker fram det de mener er gode kvaliteter ved Elvebakken. Men de er også opptatt av at dette ser ut til å være det billigste alternativet, og av at kommunen har begrenset med penger. De har forstått at det handler om oppvekstkvalitet, men også om økonomiske realiteter. Elevrådet vinner min konkurranse om beste høringsinnspill. Og de knuser besteforeldrene ...

Dramatikk under behandling av skolesak på Otta

Får mye støtte for forslaget om å bygge ny skole på Otta

Ny skole på Nyhusom nå!

Elvebakken er uaktuelt

Barnehage til barnets beste

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags