Blakstad kommer fra stilling som assisterende fylkesmannen i Oppland. Tidligere har hun blant annet vært statssekretær i Kommunaldepartementet og Olje- og energidepartementet, samt administrerende direktør i Peer Gynt. Hun starter i stillingen omgående.

Med ansettelsen av Blakstad er hele ledelsen i det nye fylkesmannsembetet i Innlandet på plass, med fylkesmann Knut Storberget og assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen i spissen.

Embetet har til sammen fire virksomhetsdirektører:

For virksomhetsområdet miljøvern, landbruk og næringsutvikling er Haavard Elstrand ansatt som direktør. Han har vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark siden 2011.

Tilsvarende er Anne Kathrine Fossum er direktør for virksomhetsområdet beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning. Hun kom fra stillingen som assisterende fylkesmann i Hedmark.

Beate Golten er direktør virksomhetsstyring og kommunikasjon. Hun var tidligere avdelingsdirektør ved administrasjonsavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland.

Og altså Eli Blakstad som er direktør for virksomhetsområdet helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie.