I starten av oktober ble NRF-eliteokser gjeldende fra oktober til desember 2022 valgt ut. Av totalt 27 NRF-eliteokser er seks levert fra oppdrettere i Innlandet. Dette ifølge en pressemelding fra Geno.

Stor anerkjennelse

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse, ifølge Geno som gjør utvalget. Alle oppdrettere av NRF-okser som blir eliteokser mottar avlsdiplom. Avlsdiplom tildeles én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

De 27 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra åtte ulike fylker. I denne runden var Trøndelag sterkest representert med åtte okser, Innlandet med seks okser hvorav to var fra Lom og Skjåk (se liste under), Møre og Romsdal og Rogaland med fire okser hver, Viken med to okser og Vestland, Nordland og Agder med en okse hver.

Fokus på jur og melk

Hvilke NRF-eliteokser som skal være gjeldende hver periode velges ut fire ganger per år. Utvalget denne gangen består av hele 27 eliteokser. 17 av oksene er nye på listen, 10 er med videre fra forrige periode.

Utvalget er spesielt sterkt på egenskapene melk, jur, jurhelse og bein. Dette forteller at det er disse egenskapene som har størst framgang for tiden.

Av de 27 eliteoksene er det 12 av oksene som er kollete. Dette vil si at de er født uten hornanlegg. To av disse homozygot kollet, og får derfor kun kollete avkom, ifølge pressemeldingen.

NRF-Eliteoksene fra Innlandet er

12232 NR Vekkje fra oppdretter Tinnakorn og Nils Magne Vole, Lom

12238 NR Husom fra oppdretter Elin Borkhus og Jørgen Husom, Folldal

12209 NR Tjuvaasen fra oppdretter Holmstad Samdrift Da, Skreia

12247 NR Furnes fra oppdretter Noahs Ark Samdrift Da, Brumunddal

12249 NR Flatgaard fra oppdretter Kjersti og Pål Sverre Flatgård, Tolga

12231 NR Nygarden fra oppdretter Britt Helen Skoglund og Tore Gjeilo, Skjåk

Alle oksene er nye på listen for denne perioden.