Gå til sidens hovedinnhold

Elitene har selv klatret høyt og dratt stigen opp etter seg ...

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Unggutter morer seg med naziflagg i Lom. Høyreekstreme sprer sine vrangforestillinger på Hamar. Den såkalte nordiske motstandsbevegelsen fyller postkasser med propaganda. Dette kunne blitt det klassiske svaret fra en krenket sosialist, med fordømmelse av den nye fascismens mange ansikter. Med en moralsk pekefinger mot de historieløse som lefler med ideologier og tanker som ikke aksepteres i den offentlige diskursen, men som allikevel blir en stadig større del av det offentlige rom. Men det skal det ikke bli.

«Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør. De puster på hatet og ondskapens glør». Arnulf Øverlands ord fra 1936, få år før ekstremismens ideologier underla seg nesten hele Europa og systematisk utryddet alle som ikke fylte deres oppfatning av normen. Med en stadig større grad av polarisering i den politiske debatten oppleves det som at man også beveger seg nærmere en kamp hvor det mest ekstreme og ytterliggående får ny glød og ny tilslutning. Men hvem er egentlig skyld i at historien gjentar seg?

Det er på tide at vi alle tar inn over oss den frustrasjonen som mange opplever med de etablerte partienes manglende evne til å utjevne forskjeller, skape et inkluderende fellesskap hvor alle er inkludert og gi den enkelte trygghet i hverdagen og tro på framtida. Vi skal aldri akseptere rasisme, ekstremisme og fremmedhat, men fordømmelse alene løser ingenting. Det holder ikke å avfeie en stadig voksende uro og frustrasjon med politisk korrekthet. Det holder ikke å naivt avfeie all høyreekstremisme som redsel, angst og utenforskap. Det finnes absolutt folkeforførere som med sosiale medier har fått en helt ny plattform til å spre propaganda. Problemet ligger ikke i at noen misbruker ytringsfriheten, problemet ligger i at vi ikke evner, eller ønsker, å ta inn over oss det som vi alle ser og vet lengst inne: vi har ikke lenger et samfunn med rom for alle.

«Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør. De puster på hatet og ondskapens glør.» Om vi ikke nå endrer kurs vil vi skape et delt samfunn i stedet for et sterkere fellesskap, utenforskap og motsetninger i stedet for inkludering og omsorg. Og da blir vi også grunnen til ekstremisme, ikke de marginaliserte ideologene som kikker fram fra en glemt del av vår felles historie.

Når venstresiden snakker om et sterkere fellesskap er det ikke slik at alle føler seg inkludert. Når høyresiden dyrker individets frihet er mange fullt klar over at man snakker om en frihet, som for dem, er uoppnåelig. Elitene har selv klatret høyt og dratt stigen opp etter seg. Det er ikke rom for alle. Det er til og med egne begrep for å snakke om de man ikke lenger favner om. Utenforskap. Vedvarende lavinntekt. Lavt utdannede. Frafalte.

En måte å bli satt i bås på gjennom bruk av stigmatiserende ord. Vi finner stadig opp nye ord for å peke på at noen er annerledes, ikke helt så velfungerende eller gode som resten. Selve ordbruken og språket vårt gjør at vi bygger murer, skaper skiller og holder folk på en armlengdes avstand. Hvordan kan vi skape et fellesskap av slikt?

Den store kampen mot ekstremisme vil aldri vinnes med mindre vi evner å bygge ned det som skiller oss. Motsetningene i samfunnet øker i takt med at forskjellene blir større. Det er ingen tilfeldighet. Et samfunn med små forskjeller gir større tillit, sterkere fellesskap og mindre polarisering. De etablerte partiene må ta inn over seg at fremveksten av ny ekstremisme ikke skyldes tilfeldigheter, men samfunnets manglende evne til å ta alle på alvor.

SV vil aldri akseptere hat og rasisme, og fellesskapets politiske prosjekt må være å endre et samfunn fra å skape grobunn for ekstremisme til fellesskap med rom og respekt for den enkelte. Høstens valg er første mulighet for å snu fra handlingslammelse til en kamp for sterkere fellesskap. Vi i SV er klare, er du?