«Den Gud gir et embet, give Han også forstand», ble det sagt for lenge siden. Noen har misforstått dette utsagnet, og tror at forstand «følger med» embeter. Utsagnet er egentlig bønn om at den som får et embet har den forstanden som trengs. Da er det underforstått at det slett ikke er sikkert at vedkommende som får et embet har såpass mye forstand!

«Det er ikke Ringebu det står på», skriver ex-ordfører Erik S. Winther, som kommentar til den langdryge striden om ny E 6 forbi tettstedet Vålebru i den kommunen. Han klandrer GD for å ha vist liten interesse; men det er vel miljøbyråkrater på fylkesnivået som har rotet til den saken, så flyttingen av E 6 ut fra nevnt tettsted forsinkes temmelig mange år! Det står dårlig til med forstanden, når flom-mark med krattskog og buskveksten mandelpil vurderes som «hellig grunn», som ikke bør brukes til noe så simpelt som ny E 6!

Samme dato som Winthers innlegg er det publisert enda et innlegg om sykepleiermangel, der årsak til det ikke kommer fram.

Fast ansatte sykepleiere i full stilling har forhandlet seg fram til en arbeidstidsordning med mye helgefri. Dette er stort problem for driften av diverse helseinstitusjoner, der noen må være på jobb også i helgene. Det problemet takles med å ansette f.eks. nyutdannede sykepleiere i f.eks. 40 % stilling, så de må jobbe nesten alle helger, for å få en lønn som blir til å leve av.

Dette er leit for de det gjelder, og det gjør sykepleie til upopulært yrkesvalg. Av dem som fullfører utdannelse og begynner som sykepleiere, er det relativt mange som finner seg noe annet å leve av, fordi de mistrives som helgeavløsere for andre i full stilling.

Det er arbeid som må gjøres alle dager også ute på olje- og gassplattformene. Der er det ikke helgefri for noen, og andre som er helgeavløsere: Der jobbes det kontinuerlig i ukevis, og etter et tidsrom på jobb der ute blir det et tidsrom på land og med fritid. Kan en lignende ordning være aktuell også for sykepleiere? Kan ekstra jobbing i helger kompenseres med ekstra mange ferieuker i løpet av året, samt ekstra mye feriepenger?

De fleste av oss blir gamle, og vil vel trenge pleie den siste tiden. Da blir det «kjekt å ha» et lite antall personer å forholde seg til, i stedet for at stadig nye pleiere kommer og går. Dette gjelder vel både for dem som pleies hjemme, og for dem som pleies i institusjon?

Velferdsstaten ble fullført – økonomisk sett – med folketrygden, allerede før Norge ble rikt oljeland. Velferd handler vel ikke bare om penger og det som kan kjøpes for penger: Velferd handler vel også om ymse mellommenneskelige forhold, der det fortsatt kan være stort «forbedringspotensial»!

Jo Heringstad, Ås