Midt i en tid med pandemi og hverdagssysler ønsker vi i MGD Lillehammer å minne dere på at valgkampen er i gang. Vi har sett et klimaforlik i Stortinget falle, denne gang til fordel for partipolitisk posisjonering i forkant av landsmøter, og for å tekkes velgere på kort sikt. For oss i MDG er det nok en bekreftelse på at vi er partiet som setter morgendagens miljø og klima i forsetet, og gjennom vårt nylig vedtatte partiprogram viser vi helheten i vår politikk. Vi er langt mer enn elbiler og kjøttforbruk.

I et normalt valgår ville dere møtt oss på stand og når vi er på husbesøk. I dette annerledesvalget vil de fleste av dere møte oss i postkassa, hvor dere vil finne valgkampaviser og postkort som belyser de viktigste delene av vårt partiprogram, og hva det betyr deg, dine og oss på Lillehammer. Politisk materiale er unntatt reservasjonen mot reklame, og det er grunnen til at dere vil finne ulike partiaviser i postkassa, også for dere som har merket med reservasjon mot reklame. Vi oppfordrer dere derfor til å bla litt i alle valgkampaviser og kjenne etter hva som er viktigst for deg og dine i dag, og ikke minst i morgen.

Ingvild M. Christensen, 2. kandidat i Oppland og styret i MDG Lillehammer