Gå til sidens hovedinnhold

En boligpolitikk for alle, eller kun for noen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Førstekandidat for SV i Oppland valgkrets, Anne Lise Fredlund hadde et leserinnlegg i mai med tema boligpolitikk der hun tar opp mange viktige sider knyttet til bolig som FO Innlandet og Fagforbundet Innlandet støtter.

Vi mener at bolig må bli en del av velferdsstaten. Altfor mange sliter på det norske boligmarkedet, og situasjonen på boligmarkedet for ungdom og folk i etableringsfasen blir stadig vanskeligere. Det er krevende med innpass i boligmarkedet for mange av våre medlemmer, som er i lavlønnsyrker eller jobber deltid. Dette er med på å skape større ulikheter. Prisstigningen har lenge vært høyere enn lønnsveksten og har skapt et stadig større gap mellom de som er inne på boligmarkedet og de som er utenfor.

Boligpolitikk henger tett sammen med øvrig samfunnsutvikling. Samtidig med å være et verdiobjekt og grunnlag for investeringer og næring, er bolig noe som i aller høyeste grad angår oss alle.

For å lette presset, må vi bygge flere boliger og styrke den ikke-kommersielle utleiesektoren. Boligpolitikk er for viktig til å overlates til økonomer. Staten og kommunen må legge til rette for økt sosial boligbygging. Man må styrke Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet.

Det er på tide å revurdere skattegodene til boligeierne og sikre en langt jevnere fordeling av boliger og boligformue.

Vi trenger politikere som tar grep, og fører en sosial boligpolitikk der alle er med.

Olav Neerland, fylkesleder FO Innlandet
Helene Harsvik Skeibrok, regionleder Fagforbundet Innlandet