Gå til sidens hovedinnhold

En byggepris leger ikke alle sår

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Mesnakvartalet
i Lillehammer er nominert til Årets bygg i Norge. Nominasjonen kan være vel fortjent etter de kriteriene prisen deles ut etter. Prisen deles ut til innovative prosjekter som kan vise til blant annet god fremdrift, kvalitet, HMS og samarbeid. Prosjektet skal også være et eksempel på god arkitektur og gode energiløsninger.

Det nye kvartalet har høstet mye kritikk, derfor kan utbyggerne, Smedvig Eiendom, fortjene også et klapp på skulderen. Nominasjonen tyder på at mye ved gjennomføringen har vært bra.

Likevel må vi ikke glemme kritikken som kom i takt med at de høye byggene reiste seg. Den massive veggen av mur får fremdeles innbyggere og arkitekter til å reagere. Kritikken handler først og fremst om hvorvidt de nye byggene passer inn et eksisterende bymiljø. Motstanden kom for sent, men i ettertid må Lillehammer kommune lære.

Både eiendomsutviklere og lokalpolitikere har et ansvar for en helhetlig byutvikling

Lillehammer kommune, mediene og andre samfunnsaktører må i større grad bidra til å skape engasjement rundt utbyggingsplaner før de vedtas. Da kan innspill fra folket i større grad påvirke utviklingen av byen.

Utviklingen er forankret i overordnede planer. I forordet til Lillehammer sin by- og kommuneplanen står det blant annet at utbygging skal ta hensyn til Lillehammers størrelse, vekst, historie og eksisterende bebyggelse. Likevel går det ikke alltid slik.

Boliger bygges ikke av idealisme alene. For å bygge ut er noen nødt til å tjene penger. Lokale politikerne står i spagaten mellom utbyggere og fine planer.

Både eiendomsutviklere og lokalpolitikere har et ansvar for en vellykket helhetlig byutvikling. Hvert prosjekt kan ikke isoleres fra omgivelsene rundt. Lillehammer kommune bør i framtida stille tydelige krav og ikke vike for en mer helhetlig utvikling av byen, som enn så lenge har et særpreg.