Gå til sidens hovedinnhold

En dag for fest og ettertanke

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Onsdag inviterer Nye Veier AS til åpning av 18 km ny firefelts motorveg på E6-strekningen Kåterud (Hamar) – Brumunddal. Når samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) klipper snora, er et langt mareritt med redusert framkommelighet både tilbakelagt og glemt.

Med vegåpningen kommer Innlandet litt nærmere Oslo-gryta. Næringsliv over store deler av landet får litt kortere transporttid til og fra markedene, og trafikkavviklingen vil skje på tryggere veg. For alle som er opptatt av mer effektiv og tryggere samferdsel, blir onsdagen en dag for feiring.

Feirer gjør helt sikkert også regjeringspartiene, sammen med Regjeringen Solbergs ektefødte barn, Nye Veier. Etableringen av Nye Veier har utløst dramatiske endringer innen norsk samferdselsutbygging. Vi kommer sikkert til å oppleve nye diskusjoner om hvor vidt vi trengte et nytt selskap for å oppnå både lavere byggekostnader og raskere bygging. Men det er lite uenighet om at veger nå planlegges og bygges raskene og rimeligere enn for få år tilbake.

Vi ser også at Nye Veier og Statens vegvesen konkurrerer ganske så intenst for å få ansvaret for nye utbyggingsprosjekter. Politikk på både regionalt og nasjonalt nivå handler nå i stor grad om å kaste nye vegstrekninger inn på prio-listene. Vi ser tydelige tegn til at også den neste nasjonale transportplanen blir ei ny smørbrødliste med gode ønsker, og vi frykter at «å bygge landet» blir mindre viktig enn å tekkes velgere i befolkningstunge områder.

Vi vil minne politikerne om hva de har ugjort lenger nord

Vi vil minne både samferdselsministeren og andre som kaster seg inn i fortjent feiring av ny E6 mellom Hamar og Brumunddal om hva de fortsatt har ugjort lenger nord. Til Brumunddal kan de kjøre i 110 km/t. Kommer de til Ringebu er grensa 40 km/t, og i sommerukene gjør gjennomfartstrafikken det nesten ulevelig å være lokal trafikant.