Senterpartiets Aud Hove angriper utvalget som skal utrede domstolenes organisering, og Høyres syn på viktigheten av ny domstolsorganisering. Det er jo ikke akkurat overraskende, endringer er jo ofte ubehagelig og krevende. Men ofte er det tvingende nødvendig.
 

Hove mener Høyres Peter Christian Frölich snakker ned domstoler som jobber i by og land, og viser til hans uttalelser i Nationen 10. april. Han sier der det er kunstig mange domstoler i Norge sammenlignet med i Danmark. Det har han helt rett i, og det har ikke noe å gjøre med at domstolene i dag ikke gjør jobben sin. Det arbeider særs mange kompetente og dyktige medarbeidere i alle landets domstoler.

Samfunnet endrer seg fort, veldig fort, og Senterpartiet klatrer nesten like fort på målingene. De forteller en historie folk liker å høre. De vil ha alt slik det er, slik det alltid har vært. På landsmøtet harselerte de hemningsløst med regjeringen som gjennomfører en rekke krevende reformer, og som dermed bidrar til å endre samfunnet.

Som et av flere eksempler på sentralisering og verdikamp, fortalte Vedum om en ung gutt som var avhengig av å ha ambulanse i nærheten for fortsatt å kunne bo på ytre Senja. Han fortalte også om vaskehjelpa som måtte pendle en time til vaskeriet fordi det ble sentralisert. Senterpartiet er flinke til å fortelle disse historiene, som de har mange eksempler på, og som folk lett identifiserer seg med.

Men så da – Senterpartiets politikk koster penger, enormt med penger. Hvem skal betale dette? Hvordan vil de løse de utfordringene vi står overfor? Det er det vanskeligere å få svar på. Det er ikke bare å skattlegge de som betaler mye fra før litt mer, som Vedum sier. Det skal vesentlig mer penger til.

Det å skattlegge de som betaler mye fra før vil i den andre enden kunne føre til mindre inntekter for staten fordi det vil være mindre lønnsomt å investere. Men, Sp tar visst for gitt at næringslivet vil fortsette å blomstre også om de må betale vesentlig mer. Hvordan vil Hove finansiere alle eksisterende domstoler, mange i områder med sterkt synkende befolkning, og hvordan skal vi kunne bemanne alle disse domstolene med tilstrekkelig kompetente mennesker i framtida?

Skal vi sikre alle innbyggere gode velferdstjenester i åra som kommer må vi gjøre endringer. Vi i Høyre vil at alle skal få like gode tjenester uavhengig av hvor de bor. Når det gjelder domstoler omhandler det rettssikkerheten til oss alle. Det omhandler likebehandling, ressursbruk og spesialisering.

Vi bor i et samfunn som i større grad har blitt rettsliggjort. De fleste lover inneholder i dag rettigheter. Rettigheter som domstolene kan etterprøve at har blitt oppfylt. Videre er omfanget av rettskilder stort, det krever mye av aktørene. Aktørene selv, noe Sp tydelig ikke har undersøkt, ønsker seg større fagmiljøer. At jordskifteretten og tingrettene på sikt kan bli slått sammen er noe aktørene selv ser på og flere ivrer for.

Les også: Smått, dårleg, dyrt og svakt!