Gå til sidens hovedinnhold

En enklere hverdag for hest flest

Morten Ørsal Johansen

Stortingsrepr. (Frp), Oppland

Artikkelen er over 2 år gammel

Aktuelt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hestesporten og -næringa er viktig og betyr mye for mange. I budsjettet for 2020 har Frp fått gjennomslag for å senke totalisatoravgiften med 10 prosent. Jeg er glad for at vi fikk gjennomslag for 10 prosent reduksjon.

Dette er en start. Provenyet på cirka 140 millioner kroner er mye å ta i én jafs over ett budsjett, for det er alltid mange som vil bruke pengene på noe annet. Vårt ønske var å starte med 10 prosent, og det fikk vi gjennomslag for.

De siste årene har det vært en negativ utvikling i spill på hest. Det går ut over hestesporten i sin helhet. Dette får selvsagt konsekvenser for hele hestenæringa, ikke bare trav/galopp sporten, men også andre viktige områder som f.eks. hestesenteret på Starum og miljøet rundt Dølahesten på Stav. Å tilbakeføre totalisatoravgiften til det den opprinnelig var ment for, nemlig hestemiljøet, vil gjøre at det arbeidet som drives på disse stedene kan fortsette. Jeg har ambisjoner om at denne avgiften skal helt bort, slik at vi kan gi hestesporten bedre rammebetingelser.

En annen viktig faktor, er at Norsk Rikstotos spilltilbud er attraktivt også for «storspillerne». Derfor er det viktig at en ikke lager spillgrenser som gjør at disse «flagger ut». Det er enkelt for «storspillerne» å registrere seg i Sverige, hvor de ikke har spillgrenser, og spille på norske totalisatorbaner. Dette vil igjen føre til mindre spill på Norske Rikstoto, mindre inntekter til Norsk Rikstoto, mindre til hestesporten og mindre til de andre hesteaktivitetene.

Spillgrenser, i tillegg til totalisatoravgiften, kan bidra til å gjøre Norsk Rikstotos spilltilbud mindre attraktivt, sammenlignet med tilbudet fra de uregulerte aktørene. Norsk Rikstoto må være attraktive for travsporten – både spillerne og aktørene. Hvis de uregistrerte selskapene tar over alt spill, på bekostning av Norsk Rikstoto, kan dette føre til at Norsk Rikstoto ikke lenger er lønnsomme. Det vil gå ut over hestesporten og de andre hesteaktivitetene. Det ønsker jeg absolutt ikke skal skje.

Bedre rammebetingelser handler også om å styrke hestenæringen generelt. Vi har blant annet i forhandlinger med EU-kommisjonen fått gjennomslag for å fjerne kjøttavgiften for hest. Dette var i 2017. Ingenting er bedre enn å fjerne unødvendige avgifter, og det er en endring som har betydd mye for de som importerer hester fra utlandet.

Vi har også fått på plass et nasjonalt hesteregister, i tillegg til et eget fagutvalg for avl og bevaring av nasjonale hesteraser, blant annet dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. I 2018 fremla vi Nasjonal veileder for hest, «Hesten som ressurs». Denne er svært viktig for at kommuner kan legge bedre til rette for hestehold i sin arealplanlegging. Den er inspirert av den nasjonale veilederen som er blitt laget i Sverige, med stor suksess.

I regjering kjemper Fremskrittspartiet hestenæringens sak – også utenfor Landbruksdepartementet og Næringsdepartementet. Hesten berøres også av Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet. Frps samferdselsministre har vært soleklare på at hesten har en plass i det moderne samfunnet og fortjener en trygg plass i trafikken, og samferdselsdepartementet har med Frp ved roret bevilget midler til undersøkelser og opplysningsarbeid om hest i trafikken.

Hestene og hesteeiernes trygghet må bevares for å kunne sikres en aktiv plass i samfunnet. Derfor har vi også fått gjennomslag for opprettelse av dyrepoliti, som etter planen skal komme over hele landet. - Hester, og andre dyr, skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, står det i dyrevelferdsloven. Etablering av dyrepoliti betyr at politidistriktene får dedikerte personer som jobber med dyrevelferdskriminalitet. Det vil bidra til at saker om dyrevelferd vil få høyere prioritet, at det bygges kompetanse på området, ressursene vil bli anvendt mer effektivt, og saksbehandlingstiden vil kortes ned.

Det Fremskrittspartiet ønsker, er å legge til rette for en enklere hverdag for hest flest.