En fartsgrense på 40 km på en veg som skal være nasjonal hovedrute, framstår som en parodi

Av