Det er gått 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Straffeloven paragraf 213 fra 1902 var bestemmelsen som kriminaliserte utuktig omgang mellom menn, samt seksuell omgang mellom mennesker og dyr. 21.april 1972 ble denne paragrafen opphevet og ble den første store seieren i den norske homokampen.

En slik dag er viktig å sette fokus på, og skal markeres som en festdag i norsk historie. Kampen for LHBT+ personer har vært dyster i en lang periode. Selvom vi som samfunn har kommet langt i denne likestillingskampen, så er vi fortsatt ikke i mål.

For oss i AUF er kampen rettet mot et likestilt samfunn, der alle skal ha mulighet til å lykkes. Det er store politiske kamper som gjenstår i Norge, også i forhold til homokampen. For selv 50 år etter at homofili ble avkriminalisert, må vi fortsette å jobbe med kampen om likestilling. Dette ser vi blant annet klart i seksualundervisningen i den norske skolen. Denne er utdatert og diskriminerende, og det læres alt for lite om LHBT+ personer. Læreplanen må bli mer mangfoldig.

En av de største kampene for oss i AUF i tiden fremover er kampen for at transpersoner skal få bedre liv. Det vises at transpersoner har dårligere psykisk helse enn andre. Flere transpersoner er utsatt for hets, trusler og vold, og har generelt dårligere levekår enn andre mennesker. I vårt samfunn skal ikke dette være normalen, alle skal ha mulighet til å leve trygge gode liv og være den de er, uten frykt for diskriminering og trakassering.

I dag skal vi feire kampene vi har vunnet, men det skal ikke være en hvilepuls for kampene vi har igjen. Arbeiderpartiet skal stille opp for å sikre fremskritt og mer inkludering, og ikke minst skal Støreregjeringen sikre at konverteringsterapi av LHBT+ personer blir forbudt, engang for alle. Ingen skal kunne straffes for å være den de er. Ingen er frie før alle er frie.

Julie Marie Ulfsbøl, Glåmdalen AUF