Bompengedebatten er i ferd med å gå helt av skaftet. Frykt for velgerflukt har skapt panikk i flere politiske partier. Det popper opp forslag både om alternative løsninger og om å låne penger til ny vegbygging fra framtidige generasjoner, slik økt bruk av oljepenger i realiteten er.

De etter hvert forhatte bompengene skulle løse flere utfordringer. Først handlet det om å finansiere nye veger. I områder hvor bruer erstattet ferjer, var bompengene enkle å forsvare. Brukerne var vant med at det kostet å ta seg over fjorden.

Senere ble bompengefinansiering rett og slett en køsniker-ordning. Lokale initiativ og lokal vilje til å ta en del av kostnadene, gjorde det mulig å klatre på prioriteringslistene til bevilgende myndigheter. Slik har bompengebruken vokst i omfang. Når byområder med voksesmerter bruker bompenger både for å redusere trafikken og for å skaffe penger til andre formål enn nye veger, får denne ekstra beskatningen det til å renne over for store grupper.

Det er grunn til å reagere. Enkelte steder får bomringene store sosiale konsekvenser. Sulten på ny infrastruktur og viktige miljømål har fått noen utilsiktede konsekvenser. Den voksende protestbevegelsen er et sunnhetstrekk ved demokratiet. Den voksende motstanden mot eiendomsskatt er noe av det samme; en reaksjon mot en utgift som øker, uten at det letes etter grep som tar større sosiale hensyn.

For noen er dette åpenbart i ferd med å koste for mye

Vi vil fortsatt ha behov for brukerfinansiering av nye veger, og vi må akseptere at avgifter brukes for å regulere trafikkbelastningen der det er kapasitetsproblemer. Når vi klager over hvordan de ulike bilavgiftene rammer oss, bør de fleste av oss likevel være ærlige nok til å innrømme at følelsen av at alt blir dyrere, faktisk ikke har rot i virkeligheten. Men for noen er dette åpenbart i ferd med å koste for mye.

Les også: Det skumle nå, er at alle snart er like bom forbanna

Les også: "Grønn Mjøsby" kan bli en ressurskamp mot distriktene

Les også: Rive alle bommer?