Tryggheten til den norske befolkningen må sikres gjennom god beredskap. Det gjelder på alle områder. Det er svært viktig at vi i større grad enn før står på egne bein og er villig til å prioritere selvforsyning på en helt annen måte enn før.

Vi må øke selvforsyningen av mat, bygge opp forsvaret og styrke den sivile beredskapen samt sikre nasjonal kontroll på våre viktige naturressurser som gjennom generasjoner har vært grunnlaget for oppbyggingen av vårt velferdssamfunn.

Det er viktig at vi har industri i Norge som kan settes i drift og øke sin produksjon når alvoret tilsier at vi virkelig trenger det.
Norsk kompetanse og evne til raske omstillinger er god beredskap.
Nasjonal kontroll, forutsigbarhet og trygghet vil også styrke vår rolle internasjonalt. Norsk utenrikspolitikk sin viktigste oppgave er bygge opp under vår innenrikspolitikk. Det vil sikre gode politiske beslutninger på kort og lang sikt.

Bestillingen til Nammo som regjeringen nå fremmer på 2.6 mrd.nok.kr, vil sikre lagerbeholdningen i vårt eget forsvar og dermed styrke vår egen beredskap. Nå får vi en langsiktig forutsigbarhet i å produsere ammunisjon til Forsvaret, noe som har manglet de siste årene. Dette vil også gi oss handlefrihet til å sende ammunisjon til Ukraina som kjemper for demokrati og frihet i Europa.

Ordren er med på å trygge industrien på Raufoss. Opp skaleringen av ammunisjonsproduksjonen vil påvirke hele Raufoss-samfunnet og regionen omkring. Dette er den største kontrakten til Nammo noen gang, det handler om landets sikkerhet og norsk beredskap. Den vil sikre kompetanse, arbeidsplasser og styrke en strategisk viktig bedrift. Dette skjer på Raufoss i et av de viktigste industrimiljøene vi har i Norge.

Jeg er svært glad for at regjeringen har besluttet å fremme denne bestillingen og ser fram til å få denne saken til sluttbehandling i Stortinget. Dette styrker Nammo regionalt, nasjonalt og internasjonalt og er helt avgjørende for bedriftens fremtidige utvikling. Nammo er en viktig del av norsk forsvarsindustri og en av få vestlige ammunisjonsprodusenter.

Hensikten med den store bestillingen er å etablere økt forsyningssikkerhet. For ammunisjonsprodusenten Nammo gir ordrer og bestillinger mulighet å investere i økt produksjonskapasitet, en investering som vil ha stor betydning for bedriften og for Norges beredskap i årene fremover. Det er viktig å huske at ammunisjon på sin måte også er ferskvare.

Det er helt avgjørende at norsk og annen alliert forsvarsindustri øker produksjonstakten. Regjeringen har gitt betydelig støtte til Ukraina i deres kamp mot de russiske invasjonsstyrkene. Landet har behov for våpen, men også ammunisjon til sitt artilleri ved fronten.
Norge er ett av flere land som har donert artilleriammunisjon.
Dessverre ligger krigen an til å bli langvarig, og vi må fortsette å støtte Ukraina både politisk og økonomisk.

Krigen i Ukraina medfører et stort behov for ammunisjon internasjonalt. Det har medført store konsekvenser for leveringstider, priser og råvaretilgang i store deler av verden.
Også her i Norge merker vi at ammunisjon er blitt en mangelvare. Nå får vi en langsiktig forutsigbarhet i å produsere ammunisjon til Forsvaret. Samtidig gir dette oss handlefrihet til å sende ammunisjon til Ukraina.

Det er viktig at vi har en type industri i Norge som kan settes i drift når man virkelig trenger det. Det vil være strategisk smart at denne måten å tenke på gjenspeiler støtte til andre deler av norsk industri og ikke bare forsvarsindustri.

Bengt Fasteraune, stortingsrepr. (Sp), Oppland