Ustabil og treg internettforbindelse skaper problemer for bedriftene i Espedalen. Hotellene mister kunder fordi bestillinger ikke når fram. Gjester træler for å få gjort opp for seg ved betalingsterminaler uten forbindelse. Området opplever sterkt hvordan en utkant blir enda mer utkant i den digitale tid, fordi den digitale infrastrukturen er forbeholdet områder hvor utbygging er lønnsomt, og områder der manglende lønnsomhet kompenserers gjennom offentlige spleiselag.

Når næringslivet i sesongen må vente til hyttebefolkningen logger av og legger seg før de kan fullføre egne gjøremål, er forholdene hinsides hva som er akseptabelt.

Det er beregnet at det vil koste 1,6 millioner å føre fram fiber til bedriftene. En løsning med radiolink dreier seg om en tredel av prisen. Det er fortsatt for mye for bedrifter i en bransje som i mange år har drevet med små marginer.

En liten sidedal blir en stadig litt mer isolert del av digitale Norge

Norge er nesten tvers igjennom digitalisert. Vi har en fantastisk god fiberdekning, og dekningen blir litt bedre år for år. Det går likevel alt for sakte for det som er utkanter i distriktskommunene. 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen år 2020. Også idet vi passerer en slik milepæl, vil store områder fortsatt mangle det tilbudet mange av oss tar som en selvfølge.

Ambisjonen bringer ikke Espedalen noe nærmere det både bedriftene og innbyggerne trenger hver neste dag, og som feriegjestene også etterspør. I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å bevilge nesten 100 millioner kroner til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Det er for lite. Det betyr at en liten sidedal blir en stadig litt mer isolert del av et digitalt Norge, der også kommunikasjon med myndigheter skal skje på en infrastruktur Espedalen ikke har. Slik skal det ikke være.

Turistverter fortviler over elendig nett: Går ikke an å ha det slik i 2019, mener Arthur og Grethe