Gå til sidens hovedinnhold

En liten telefon kan derfor utgjøre en stor forskjell for veldig mange. Du kan bidra

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Mange eldre, syke, eller personer som befinner seg under omsorg i institusjoner, opplevde stor grad av ensomhet før inntoget av convid-19-viruset nådde landet. Etter virusinntoget, opplever mange av disse ekstra tunge tider.

Daglig meddeles det i mediene at de eldre over 60 år, og de som fra før av har svekket helse/ immunforsvar, er i en høyrisikogruppe for et dødelig utfall om de blir smittet av convid-19-viruset. I tillegg til meldinger fra representanter fra helsemyndighetene uttaler en tanke om at, sitat; «Intensive behandlinger av eldre skal ikke prioriteres» knyttet til korona-viruset. Selv om helseministeren forøker å dysse ned det budskapet, har representantene fra helsemyndighetene forankret sine uttalelser i «Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende».

Dette er tunge meldinger å bli minnet på – ofte opptil flere ganger daglig. Og sistnevnte er sårt å høre når, den samme aldersgruppen samtidig betaler skatt for at Norge skal ha et helsevesen, og selv mener - eller tror - å være sikret med nødvendige helsetjenester når de trenger det.

Mitt oppe i dette, er det mange eldre og andre som sitter isolerte og ensomme med sine tanker og bekymringer. Og hvor det ut fra nasjonale regler - er anmodet om ikke å ta imot besøkene. På institusjoner og sykehus, har besøkende for tiden ikke adgang.

Det betyr at de daglige lyspunktene for de fleste, med felles aktiviteter og treffsteder - er enten avlyst eller utsatt. En liten telefon kan derfor utgjøre en stor forskjell for veldig mange. Du kan bidra!
Jeg vil tro at vi alle kjenner noen som vil sette stor pris på en slik oppmuntring/ oppmerksomhet i disse dager.

Omtanken, og tiden er derfor inne for nasjonal dugnad om å vise omsorg, gjennom å ta kontakt med de som vi vet er i ovennevnte kategori. Ikke gjennom å møtes fysisk, men gjennom å ta en telefon og/ eller via sosiale medier for dem som har muligheten for det.

Det handler om at her i Norge vi bryr oss om hverandre.

Jørund Hassel, Lillehammer