Ved å utsette avgjørelsen og be Helse Sør-Øst HF om tilleggsutredninger, har helseminister Ingvild Kjerkol også skapt et rom for omkamp. Dette rommet forsøker Hedmarksbyene nå å kuppe. Elverum og Hamar kommuner skal bruke en million kroner på en ekstra utredning, kall det gjerne en ekstraomgang i sykehuskampen. De to kommunene er misfornøyde med hvordan nullpluss-alternativet er utredet.

Dette er den intense kampen om investeringsmidler den rike staten tilsynelatende har altfor lite av. Dette er Elverums forsøk på å få en litt større bit av kaka enn hva de får i den modellen både Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst har valgt. Dette er Hamars forsøk på å påføre modellen med et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua et banesår, i håp om at de store pengene i stedet kan brukes på et erstatningssykehus for et neslitt sykehus på Hamar.

Utredningen som etter hvert kommer fra Elverum og Hamar, skal først og fremst øke det helseministeren måtte føle av usikkerhet. Vi er ikke veldig bekymret for det som kommer. Det er begrenset hvor mye nytt det er mulig å finne ved nok en gang å endevende gamle problemstillinger. Først og fremst er dette å kaste bort kommunale kroner.

10. mars må denne saken være forbi utredningsfasen. Det er knapt mulig å gjøre et beslutningsgrunnlag bedre og sikrere enn det statsråden har på sitt bord i midten av mars. Så vet vi at noen spørsmål fortsatt vil være beheftet med usikkerhet. Så vet vi også at i at et samfunn i stadig endring, vil nye utsettelser øke usikkerheten på flere områder.

Beslutningsgrunnlag går på et eller annet tidspunkt ut på dato. Den største trusselen mot modernisering av sykehusvesenet i Innlandet, er politisk beslutningsvegring. Det tror vi helseministeren forstår.