Gå til sidens hovedinnhold

En nedtur for Innlandet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


«Det jobbes derfor videre med å vurdere mulige investeringer som gir økt frekvens og ytterligere reisetidsforbedringer langs ytre del av InterCity på Dovrebanen mot Lillehammer.»
Så lite forpliktende er regjeringens omtale av jernbanesatsingen mellom Hamar og Lillehammer. Regjeringens manglende omsorg for den delen av Innlandet som begynner på Hamar, må føles ubehagelig langt inn i Høyre.

– Det går an å lage veldig gode løsninger med ett spor, og det kommer Høyre til å jobbe for, skrev stortingskandidat Hans Olav Sundfør fra Lillehammer i et debattinnlegg i GD for et par dager siden. Regjeringens bidrag er knapt annet enn gode ønsker. Regjeringens togpolitikk når vi ser utenfor en hovedstadsregion som etter hvert strekker seg helt til Hamar, blir liggende uforpliktende på utredningsstadiet.

Det er bra det legges opp til et skippertak for fylkesvegene. Ingen annen fylkeskommune har i nærheten av så mange kilometer med fylkesveg som Innlandet. Det grunn til å følge med på hvordan denne innsatsen skal fordeles når årsbudsjettene lages.

Vi forstår at Erna Solberg (H) gjerne bruker den nye transportplanen til å feire Nye Veier AS. Selskapet har snudd store deler av norsk samferdselspolitikk på hodet. Selvsagt må siste års erfaringer legge viktige premisser for kommende års investeringsplaner, og det er også naturlig at Nye Veier får flere oppgaver.

Det vi ikke liker, er at regjeringen lemper nye prosjekter over i porteføljen til Nye Veier AS, og etterlater inntrykk av at den politiske jobben dermed er gjort. Nye Veier kan helt sikkert løse utbyggingsoppgaven på E6 mellom Øyer og Otta på en god måte, på samme måte som selskapet også kan håndtere et ansvar for Otta – Dombås, og for stamvegen vestover fra Dombås.

Men også Nye Veier har behov for økonomisk armslag. Det legges opp til at Nye Veier AS sin økonomiske ramme skal økes ved at perioden for årlige tilskudd fra Samferdselsdepartementet på 5,8 mrd. kroner forlenges fra 2035 til 2041. Det må i praksis bety at strekninger Nye Veier får ansvaret for, kanskje kommer så sent som mot slutten av 2030-tallet.

I Politisk kvarter hos NRK fredag morgen, snakket Knut Arild Hareide om at vi i Norge har tradisjon for å fullføre det vi starter på. Han er statsråd i en regjering som brøt denne tradisjonen i Gudbrandsdalen. Vi har tillit til at de prosessene Nye Veier nå er i gang med i Gudbrandsdalen, ender i byggestart om ikke for lenge. Samtidig betyr Nye Veiers ansvar for flere veger en risiko for omprioriteringer. Regjeringens måte å gjøre dette på, betyr i praksis at samferdselsministeren ikke tar ansvar for framdriften på E6 gjennom Gudbrandsdalen. Det er trist.

Les også

NTP-skuffelse: – Vi betaler for en veg vi ikke har fått