En negativ spiral som politikerne i Innlandet ikke bør støtte opp under

Innlandet fylke har lagt opp til et skoletilbud som blant annet fører til at næringsliv og kommuner Nord-Gudbrandsdal  sliter med å rekruttere arbeidskraft innen IKT.

Innlandet fylke har lagt opp til et skoletilbud som blant annet fører til at næringsliv og kommuner Nord-Gudbrandsdal sliter med å rekruttere arbeidskraft innen IKT. Foto:

DEL

leserinnlegg
Som IKT-ansvarlige i kommunene i Nord-Gudbrandsdal, reagerer vi på det som ser ut som en oppretting av nye, like IKT-utdanningslinjer innenfor videregående skoler sør i Innlandet fylke, samtidig som en eksisterende linje forsvinner fra vår region.

Nord-Gudbrandsdal Videregående skole (NGVGS) avdeling Otta har i svært mange år hatt et godt utdanningstilbud innenfor IKT-servicefag. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har vært aktive støttespillere til dette tilbudet ved å opprette læreplasser innenfor IKT. Vi har også samarbeidet tett med skolen, slik at elevene har fått gode og nyttige utplasseringsperioder. I praksis har dette til enhver tid gitt 10 gode IKT læreplasser i kommunene for ungdom, i tillegg til plassene det private næringslivet har hatt.

Dette har skapt:
- Gode læringsmuligheter for lokal ungdom
– Viktig kompetansebygging for lokalt næringsliv og kommunene
– Viktig kompetent arbeidskraft i og for kommunene

Våre lærlinger i disse årene har prestert godt eller svært godt ved fagprøvene. De har gått ut i både lokalt og nasjonalt næringsliv, eller gått videre med fagutdannelse og senere svært ofte returnert til Nord-Gudbrandsdal for å gå inn i næringslivet eller utvikle sine egne arbeidsplasser.

Fra høsten 2019 fikk ikke NGVGS avd. Otta lenger anledning til å lyse ut dette tilbudet, etter vedtak i nye Innlandet fylke. Begrunnelsen oppfatter vi var svak. Men i den nye planen for videregående opplæring i Innlandet foreslo fylkeskommunen at den nye 2-årige IKT-utdannelsen Informasjonsteknologi og medieproduksjon skulle legges til Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Kongsvinger. Otta var ikke engang nevnt i planen som tidligere lærested.

Hvis man ser på geografien i dette forslaget, så er det påfallende hvor lærestedene er lagt. Utkant-regionene er fullstendig glemt. I tillegg nevnes ikke at 2 fylker har blitt til ett, og ungdom i Nord-Østerdal som aldri har hatt et IKT-utdanningstilbud i sin region, kunne nå ha fått dette mye nærmere ved å videreføre IKT-utdannelsen ved NGVGS avd. Otta. Dette ville gitt større klasser og utnyttelse av lærerkreftene her.

Fylkesordfører Even Hagen uttaler til GD 13. september 2019: «Vi må være fysisk ute der næringslivet er. Det vil si at vi på en eller annen måte må innrette den nye fylkeskommunen slik at det er fysisk mulig å gjøre jobben vår ute i regionene.»

Budskapet er at hele fylket skal tas i bruk. Dette er et utsagn vi mener er vanskelig å forstå og finne igjen i forslaget til utdanningsstruktur i det nye fylket.

Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har hele tiden sett på disse læreplassene som viktige. Ikke bare for ungdommene, men også for kommuneorganisasjonene som har fått ungt blod og nye tanker inn i sine organisasjoner. Det er viktig for kommunene å utvikle seg for å levere gode tjenester til våre innbyggere.

Digitalisering er en viktig brikke her, og krav til tjenesteutvikling og digitalisering er minst like viktig for små distriktskommuner som større bykommuner. Vår erfaring nå, er at skaden er i ferd med å skje. I løpet av skoleåret 2019–2020 har vi ikke blitt spurt fra noen videregående skole i Innlandet om å ta imot IKT-elever til utplassering, og vi ser at vi i liten grad klarer å fylle opp våre IKT-læreplasser.

De lokale ungdommene som normalt ville satse på en IKT-utdannelse ved NGVGS avd. Otta, har valgt en annen studieretning på grunn av geografi eller manglende tilbud. En ungdom fra Nord-Gudbrandsdal som vil satse på en IKT-utdannelse vil sannsynligvis ta et annet utdanningsløp og aldri returnere som lærling eller arbeidstaker til vår region. Dette er en negativ spiral som politikerne i Innlandet fylke ikke bør støtte opp under. Vi imøteser derfor en politisk prosess i fylket som beslutter en skolestruktur som underbygger at hele fylket blir tatt i bruk.

Vigdis Kristin Nedregård, IKT-konsulent, Lesja kommune
Gaute Husom, IKT-konsulent, Skjåk kommune
Tom Daae, IKT-konsulent, Lom kommune
Asle Heggheim, IKT-konsulent, Vågå kommune
Lars Erik Kolden, IKT-konsulent, Vågåskulane
Terje Alnes, fagleder IKT, Sel kommune
Bård Haugstulen, IKT-sjef, Dovre kommune
Egil Barhaugen, daglig leder, RegionData

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags