I et forvirret innlegg i GD 30.april,  satser eks-ordfører og ordførerkandidat Odlo på et personangrep på ordfører Arne Fossmo. For det meste et det et personangrep. Det handler svært lite om Arbeiderpartiets politikk, for da hadde han jo måtte vise til at noe faktisk har skjedd siden han sjøl pakka veska.

Når jeg skriver «forvirret», er det fordi Odlo har overlatt alt til staten gjennom noe han kaller for innsigelsesinstituttet. Når fylkesmannen har sagt nei, eller Vegvesenet, eller NVE, da legger han seg flat. Da eksisterer ikke Ringebu kommune lenger, og kommunepolitikerne kan bare bukke.

I flere år har Fylkesmannen i Oppland vært den begrensende faktor for all utvikling i Ringebu.

Når Ringebu kommune har  godkjent planer, har fylkesmannen kommet bakpå med sine egne fortolkninger og omskrivninger. Forsøker kommunen å revidere planer, krever fylkesmannen at de må bli slik disse byråkratene bestemmer. Alltid.

Etter at vi gjennom flere tiår hadde fornuftige Fylkesmennene med tung politisk ballast, inntok også byråkratene fylkesmannsembetet i Oppland de siste år. Byråkrater er fortsatt byråkrater, og tenker og handler slik. Odlo bekrefter dette fullt ut i sin tirade mot Fossmo. Hans oppfatning av de siste fylkesmennene i Oppland, er at de med viten og vilje nå straffer Ringebu kommune! Dette fordi vi ikke gjør som byråkratene har bestemt. Odlo sier at byråkratene nå vil straffe oss fordi vårt folkevalgte og demokratiske kommunestyre ønsker å bruke de planer de har fått godkjent av overordnede myndigheter. Kommunen skal straffes fordi kommunestyret fastholder tidligere vedtak, også fra overordnede myndigheter!

Det er tydeligvis ikke i hans fjerneste tanke at disse da misbruker ei makt de ikke er tildelt.

Disse fylkesmenn skal i stedet forhandle, se utviklingsmuligheter i alle kommuner, legge færrest mulig hindringer i vegen, så sant disse ikke er direkte samfunnsskadelige. Følger ikke byråkratene og fylkesmennene dette, da driver de politikk. Sin politikk. Og det var ikke meningen med Fylkesmannen.

Jeg har vært så heldig at jeg har levd med 5-6 fylkesmenn. Tre av dem i forhold til min offentlige funksjon. Selvfølgelig hendte det at de varslet en mulig innsigelse. Da satt vi oss ned og snakket sammen. Ikke en varslet innsigelse ble opprettholdt gjennom 24 år. Vi ble alltid enige, og viktig samfunnsutvikling var hovedmålet. Til og med E6 etter ytre trase ble vi enige om da, men dette greide Odlo&Co å søle bort på første forsøk.

Vi har igjen fått en fylkesmann med svært lang fartstid, med bredt og omfattende politisk lederskap.

Vi håper vi igjen har fått en fylkesmann som er seg sitt ansvar bevist, og deltar i en demokratisk samfunnsutvikling i alle sine kommuner i dette flotte Innlandet fylke.  En Fylkesmann vi kan snakke med!

Det har ingen hensikt å gå inn på den lapskausen Odlo har rørt sammen. Dette er jo alt sammen dokumentasjon på statlig overstyring av målbevisst kommunalt politisk arbeid.

Odlo har ikke villet være med på slikt arbeid. Nei, la staten styre og bestemme også over kommunal forvaltning, da går alt så mye bedre. Det har han jo også for vane når rådmannen sier noe.

Men eks-ordfører og på ny ordførerkandidat Odlo, han gjør også noe annet.  Han vil som grindguten stå med lua i handa, og åpne grinda for storfolket. Kanskje han får slengt til seg en skilling, der han står med bøyd huggu og bukker og takker.

Vi trenger politikere med ryggrad i Ringebu, politikere som vil noe for kommunen. Embetsmannssamfunnet har vi forlatt for mer enn hundre år siden, og grindguten med lua i handa har gått ut på dato.