Presset øker på Regjeringen i debatten om bestandsmål for rovvilt. Spesielt gjelder dette for landets ulvebestand. Senterpartiet har lenge vært klar på at Stortingets tidligere rovviltforlik er et uttrykk for et øvre tak for antall ulveynglinger vi skal ha i vårt land.

Arbeiderpartiet har sluttet seg til Senterpartiets forståelse. Etter at Fremskrittspartiet gikk ut av Regjeringen er også Frp undervegs til tydelig tale. Forliket i Stortinget skal ikke settes i spill. Det er vedtatt for å bli fulgt opp i praktisk politikk.

I neste uke skal Stortingets energi- og miljøkomité legge fram en foreløpig innstilling om videre håndhevelse av Stortingets forlik. Det skjer i form av et lovforslag som skal rydde all tvil til sides. Forsøkene på å undergrad forlikets autoritet, også i våre domstoler, gjør det nødvendig å presisere lovgrunnlaget for Stortingets flertallspolitikk i rovdyrforvaltningen.

Frp frir til Regjeringens flertall, det vil si Høyre og KrF. Dersom Frp ikke når fram vil Frp gå i spann med Sp og Ap og danne flertall med disse.

I lovs form er det viktig å få autorisert innholdet i Stortingets rovdyrforlik

Realpolitisk vil et flertall i Stortinget ha færre ulv enn det vi har i Norge i dag. Behandlingen av lovforslaget dreier seg mer om form og formelt samarbeid. Der Frp spiller en nøkkelrolle. Enten ved å få Erna Solberg og Høyre med i et samarbeid. Eller så vil regjeringssjefen blir instruert av et flertall i Stortinget.

Spørsmålet om å forstå Stortingets rovdyrforlik tilspisser seg. Et bestandsmål blir av et flertall sett på som et maksimumstall. Andre mener antall ynglinger skal være et minimumstall. En slik strid har ført til svært mange konflikter i Distrikts-Norge.

Det vil være en styrke for alle parter at vi nå får ryddet i en slik uklarhet. I lovs form er det viktig å få autorisert innholdet i Stortingets rovdyrforlik. Flertallet lander klokt.