I forrige kommunestyret vedtok vi at de lovpålagte rådene vi har i kommunen skal få møte- og talerett i kommunestyret. Vi tør å gjøre en endring som dette for å vise at vi mener det når vi ber om faglige innspill og råd fra eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Jeg er stolt av at vi klarte å få gjennomslag for dette, og med det vise at vi tar rådene på alvor og lytter. Med dette kan vi best sikre medvirkning i saker som gjelder målgruppene rådene representerer.

Vi var 27 som stemte for dette. Det vil si at nesten 20 av kommunestyrerepresentantene stemte imot. Blant de som ikke ønsker dette velkomment, er Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Partiet Sentrum mener at vi som en ytringsfrihetens kommune, som snart skal arrangere historiens første forum for ytringsfrihet (World Expression Forum) og bli for ytringsfriheten det Davos er for økonomi, skal vise dette også som kommunestyre.

Selvsagt skal kommunestyret vårt få lytte til rådene fra de lovpålagte rådene før vi tar viktige avgjørelser.

La oss også håpe det kan bidra til rekruttering til politiske organ og råd.

Vi er to kommunestyrerepresentanter som er medlem i Partiet Sentrum. Vi stemte for dette for å bidra til å styrke demokratiet og ytringsfriheten vår.

Espen Østvold Rølla, kommunestyrerepr. og leder, Partiet Sentrum Lillehammer